Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

S191(S191V)

Mặt 1 lỗ

8,320 VNĐ 12,800 VNĐ
S192(S192V)

Mặt 2 lỗ

8,320 VNĐ 12,800 VNĐ
S193(S193V)

Mặt 3 lỗ

8,320 VNĐ 12,800 VNĐ
S194(S194V)

Mặt 4 lỗ

13,780 VNĐ 21,200 VNĐ
S195(S195V)

Mặt 5 lỗ

13,780 VNĐ 21,200 VNĐ
S196(S196V)

Mặt 6 lỗ

13,780 VNĐ 21,200 VNĐ
S190(S190V)

Mặt che trơn

11,050 VNĐ 17,000 VNĐ
S1981(S1981V)

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

19,175 VNĐ 29,500 VNĐ
S1982(S1982V)

2 Ổ cắm 2 chấu 16A

32,175 VNĐ 49,500 VNĐ
S1983(S1983V)

3 Ổ cắm 2 chấu 16A

42,900 VNĐ 66,000 VNĐ
S198/10US

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc

50,830 VNĐ 78,200 VNĐ
S198X(S198XV)

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

29,770 VNĐ 45,800 VNĐ
S198XX(S198XXV)

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

29,770 VNĐ 45,800 VNĐ
S1982X(S1982XV)

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ

37,375 VNĐ 57,500 VNĐ
S1982XX(S1982XXV)

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ

37,375 VNĐ 57,500 VNĐ
S198AM(S198AMV)

Ổ cắm đa năng có màn che

21,580 VNĐ 33,200 VNĐ