( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

S19

Mặt 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S191(S191V)

Mặt 1 lỗ

8,320 ₫ 12,800 ₫
Mặt 2 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S192(S192V)

Mặt 2 lỗ

8,320 ₫ 12,800 ₫
Mặt 3 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S193(S193V)

Mặt 3 lỗ

8,320 ₫ 12,800 ₫
Mặt 4 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S194(S194V)

Mặt 4 lỗ

13,780 ₫ 21,200 ₫
Mặt 5 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S195(S195V)

Mặt 5 lỗ

13,780 ₫ 21,200 ₫
Mặt 6 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S196(S196V)

Mặt 6 lỗ

13,780 ₫ 21,200 ₫
Mặt che trơn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S190(S190V)

Mặt che trơn

11,050 ₫ 17,000 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S1981(S1981V)

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

19,175 ₫ 29,500 ₫
2 Ổ cắm 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S1982(S1982V)

2 Ổ cắm 2 chấu 16A

32,175 ₫ 49,500 ₫
3 Ổ cắm 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S1983(S1983V)

3 Ổ cắm 2 chấu 16A

42,900 ₫ 66,000 ₫
Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S198/10US

Ổ cắm 2 chấu và 1 ổ 3 chấu kiểu Úc

50,830 ₫ 78,200 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S198X(S198XV)

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

29,770 ₫ 45,800 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S198XX(S198XXV)

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

29,770 ₫ 45,800 ₫
2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S1982X(S1982XV)

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ

37,375 ₫ 57,500 ₫
2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S1982XX(S1982XXV)

2 Ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ

37,375 ₫ 57,500 ₫
Ổ cắm đa năng có màn che

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S198AM(S198AMV)

Ổ cắm đa năng có màn che

21,580 ₫ 33,200 ₫