( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

S18A

Mặt 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A1X

Mặt 1 lỗ

8,775 ₫ 13,500 ₫
Mặt 2 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A2X

Mặt 2 lỗ

8,775 ₫ 13,500 ₫
Mặt 3 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A3X

Mặt 3 lỗ

8,775 ₫ 13,500 ₫
Mặt 4 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A4X

Mặt 4 lỗ

14,690 ₫ 22,600 ₫
Mặt 5 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A5X

Mặt 5 lỗ

14,690 ₫ 22,600 ₫
Mặt 6 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A6X

Mặt 6 lỗ

14,690 ₫ 22,600 ₫
Viền đơn trắng loại dọc

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18AXL/V

Viền đơn trắng loại dọc

4,680 ₫ 7,200 ₫
Viền đơn trắng

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18AXL

Viền đơn trắng

4,680 ₫ 7,200 ₫
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A121/HA

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

7,800 ₫ 12,000 ₫
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A121/HB

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

7,800 ₫ 12,000 ₫
Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu M

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A121/M

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu M

7,800 ₫ 12,000 ₫
Mặt nhựa chứa 2 MCCB kiểu M

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A122/M

Mặt nhựa chứa 2 MCCB kiểu M

7,800 ₫ 12,000 ₫
Mặt che trơn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18A0

Mặt che trơn

11,440 ₫ 17,600 ₫
Công tắc dùng thẻ từ 16A có thời gian chậm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo chìa khóa kiểu A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Bộ chìa khóa ngắt điện 20A có đèn báo chìa khóa kiểu B

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%