Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
S18A1X

Mặt 1 lỗ

8,775 ₫ 13,500 ₫
S18A2X

Mặt 2 lỗ

8,775 ₫ 13,500 ₫
S18A3X

Mặt 3 lỗ

8,775 ₫ 13,500 ₫
S18A4X

Mặt 4 lỗ

14,690 ₫ 22,600 ₫
S18A5X

Mặt 5 lỗ

14,690 ₫ 22,600 ₫
S18A6X

Mặt 6 lỗ

14,690 ₫ 22,600 ₫
S18AXL/V

Viền đơn trắng loại dọc

4,680 ₫ 7,200 ₫
S18AXL

Viền đơn trắng

4,680 ₫ 7,200 ₫
S18A121/HA

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu A

7,800 ₫ 12,000 ₫
S18A121/HB

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu B

7,800 ₫ 12,000 ₫
S18A121/M

Mặt nhựa chứa 1 MCCB kiểu M

7,800 ₫ 12,000 ₫
S18A122/M

Mặt nhựa chứa 2 MCCB kiểu M

7,800 ₫ 12,000 ₫
S18A0

Mặt che trơn

11,440 ₫ 17,600 ₫