Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

S181/X

Mặt 1 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S182/X

Mặt 2 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S183/X

Mặt 3 lỗ

7,280 VNĐ 11,200 VNĐ
S184/X

Mặt 4 lỗ

10,270 VNĐ 15,800 VNĐ
S185/X

Mặt 5 lỗ

10,400 VNĐ 16,000 VNĐ
S186/X

Mặt 6 lỗ

10,400 VNĐ 16,000 VNĐ
S18U

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

19,175 VNĐ 29,500 VNĐ
S18U2

2 ổ cắm 2 chấu 16A

28,990 VNĐ 44,600 VNĐ
S18UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 VNĐ 36,200 VNĐ
S18UXX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

23,530 VNĐ 36,200 VNĐ
S18U3

3 ổ cắm 2 chấu 16A

35,620 VNĐ 54,800 VNĐ
S18U2X

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ

28,275 VNĐ 43,500 VNĐ
S18U2XX

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ

28,275 VNĐ 43,500 VNĐ
S18UE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

27,170 VNĐ 41,800 VNĐ
S18UE2

2 ổ cắm 3 chấu 16A

37,050 VNĐ 57,000 VNĐ
S18UEX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ

28,925 VNĐ 44,500 VNĐ