( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

S18

Mặt 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S181/X

Mặt 1 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 2 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S182/X

Mặt 2 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 3 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S183/X

Mặt 3 lỗ

7,280 ₫ 11,200 ₫
Mặt 4 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S184/X

Mặt 4 lỗ

10,270 ₫ 15,800 ₫
Mặt 5 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S185/X

Mặt 5 lỗ

10,400 ₫ 16,000 ₫
Mặt 6 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S186/X

Mặt 6 lỗ

10,400 ₫ 16,000 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18U

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A

19,175 ₫ 29,500 ₫
2 ổ cắm 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18U2

2 ổ cắm 2 chấu 16A

28,990 ₫ 44,600 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18UX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 1 lỗ

23,530 ₫ 36,200 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18UXX

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A với 2 lỗ

23,530 ₫ 36,200 ₫
3 ổ cắm 2 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18U3

3 ổ cắm 2 chấu 16A

35,620 ₫ 54,800 ₫
2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18U2X

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 1 lỗ

28,275 ₫ 43,500 ₫
2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18U2XX

2 ổ cắm 2 chấu 16A với 2 lỗ

28,275 ₫ 43,500 ₫
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18UE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A

27,170 ₫ 41,800 ₫
2 ổ cắm 3 chấu 16A

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18UE2

2 ổ cắm 3 chấu 16A

37,050 ₫ 57,000 ₫
Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
S18UEX

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A với 1 lỗ

28,925 ₫ 44,500 ₫