( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

S Concept

Mặt cho 1 thiết bị size S

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A3001_G19

Mặt cho 1 thiết bị size S

10,725 ₫ 16,500 ₫
Mặt cho 2 thiết bị size S

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A3002_G19

Mặt cho 2 thiết bị size S

10,725 ₫ 16,500 ₫
Mặt cho 3 thiết bị size S

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A3000_G19

Mặt cho 3 thiết bị size S

10,725 ₫ 16,500 ₫
Mặt che trơn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A3030VX_G19

Mặt che trơn

10,725 ₫ 16,500 ₫
Công tắc 1 chiều có dạ quang size L

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3031E1_2M_F_G19

Công tắc 1 chiều có dạ quang size L

39,325 ₫ 60,500 ₫
Công tắc 1 chiều có dạ quang size M

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3031M1_2M_F_G19

Công tắc 1 chiều có dạ quang size M

30,745 ₫ 47,300 ₫
Công tắc 1 chiều có dạ quang size S

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3031_1_2M_F_G19

Công tắc 1 chiều có dạ quang size S

12,870 ₫ 19,800 ₫
Chuông điện

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
99AC220

Chuông điện

175,890 ₫ 270,600 ₫
Nút nhấn chuông IP44, màu trắng

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A3031WBP-WE-G19

Nút nhấn chuông IP44, màu trắng

137,280 ₫ 211,200 ₫
Ổ cắm đơn 2 chấu

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3426USM_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu

21,450 ₫ 33,000 ₫
Ổ cắm đơn 3 chấu

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3426UESTM_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu

41,470 ₫ 63,800 ₫
Ổ cắm đôi 3 chấu

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3426UEST2M_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu

57,915 ₫ 89,100 ₫
Ổ cắm angten TV

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3031TV75MS_G19

Ổ cắm angten TV

50,765 ₫ 78,100 ₫
Ổ cắm điện thoại

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3031RJ64M_G19

Ổ cắm điện thoại

50,765 ₫ 78,100 ₫
Ổ cắm mạng cat5e

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
3031RJ88SMA5_G19

Ổ cắm mạng cat5e

113,685 ₫ 174,900 ₫
Bộ ổ cắm dao cạo râu

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A3727_WE

Bộ ổ cắm dao cạo râu

856,570 ₫ 1,317,800 ₫