Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com