Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

WEB7811W

Mặt vuông dành cho 1 thiết bị

11,200 VNĐ 16,000 VNĐ
WEB7812W

Mặt vuông dành cho 2 thiết bị

11,200 VNĐ 16,000 VNĐ
WEB7813W

Mặt vuông dành cho 3 thiết bị

11,200 VNĐ 16,000 VNĐ
WEG5531/WEG55317

Công tắc đơn loại nhỏ 250VAC-16A

21,700 VNĐ 31,000 VNĐ
WEG5521/WEG55217

Công tắc đơn loại trung 250VAC-16A

21,700 VNĐ 31,000 VNĐ
WEG5511/WEG55117

Công tắc đơn loại lớn 250VAC-16A

21,700 VNĐ 31,000 VNĐ
WEG5532/WEG55327

Công tắc 2 chiều loại nhỏ, 250VAC -16A

39,900 VNĐ 57,000 VNĐ
WEG5522/WEG55227

Công tắc 2 chiều loại trung, 250VAC - 16A

39,900 VNĐ 57,000 VNĐ
WEG5512/WEG55127

Công tắc 2 chiều loại lớn 250VAC - 16A

39,900 VNĐ 57,000 VNĐ
WEG55317MB

Công tắc B màu đen ánh kim 250VAC-16A

28,000 VNĐ 40,000 VNĐ
WEG55327MB

Công tắc C màu đen ánh kim 250VAC-16A

49,000 VNĐ 70,000 VNĐ
WEG55327MW

Công tắc C màu trắng ánh kim 250VAC-16A

49,000 VNĐ 70,000 VNĐ
WEG55317MW

Công tắc B màu trắng ánh kim 250VAC-16A

28,000 VNĐ 40,000 VNĐ