Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
A9R50225

RCCB 2P-25A 30mA,240-415 V

742,885 ₫ 1,142,900 ₫
A9R50240

RCCB 2P-40A 30mA,240-415 V

782,925 ₫ 1,204,500 ₫
A9R50425

RCCB 4P-25A 30mA,240-415 V

1,189,760 ₫ 1,830,400 ₫
A9R50440

RCCB 4P-40A 30mA,240-415 V

1,252,680 ₫ 1,927,200 ₫
A9R70463

RCCB 4P-63A 30mA,240-415 V

2,129,270 ₫ 3,275,800 ₫
A9R71225

RCCB 2P-25A -30mA,240-415 V

861,575 ₫ 1,325,500 ₫
A9R71240

RCCB 2P-40A -30mA,240-415 V

907,335 ₫ 1,395,900 ₫
A9R71263

RCCB 2P-63A -30mA,240-415 V

1,548,690 ₫ 2,382,600 ₫
A9R11291

RCCB 2P-100A -30mA,240-415 V

2,549,690 ₫ 3,922,600 ₫
A9R71440

RCCB 4P-40A -30mA,240-415 V

1,457,170 ₫ 2,241,800 ₫
A9R71463

RCCB 4P-63A -30mA,240-415 V

2,476,760 ₫ 3,810,400 ₫
A9R75225

RCCB 2P-25A 300mA,240-415 V

817,960 ₫ 1,258,400 ₫
A9R75240

RCCB 2P-40A 300mA,240-415 V

892,320 ₫ 1,372,800 ₫
A9R75463

RCCB 4P-63A 300mA,240-415 V

1,490,775 ₫ 2,293,500 ₫
A9R75440

RCCB 4P-40A 300mA,240-415 V

1,226,940 ₫ 1,887,600 ₫
A9R75425

RCCB 4P-25A 300mA,240-415 V

1,165,450 ₫ 1,793,000 ₫