Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

A9R50225

RCCB 2P-25A 30mA,240-415 V

742,885 VNĐ 1,142,900 VNĐ
A9R50240

RCCB 2P-40A 30mA,240-415 V

782,925 VNĐ 1,204,500 VNĐ
A9R50425

RCCB 4P-25A 30mA,240-415 V

1,189,760 VNĐ 1,830,400 VNĐ
A9R50440

RCCB 4P-40A 30mA,240-415 V

1,252,680 VNĐ 1,927,200 VNĐ
A9R70463

RCCB 4P-63A 30mA,240-415 V

2,129,270 VNĐ 3,275,800 VNĐ
A9R71225

RCCB 2P-25A -30mA,240-415 V

861,575 VNĐ 1,325,500 VNĐ
A9R71240

RCCB 2P-40A -30mA,240-415 V

907,335 VNĐ 1,395,900 VNĐ
A9R71263

RCCB 2P-63A -30mA,240-415 V

1,548,690 VNĐ 2,382,600 VNĐ
A9R11291

RCCB 2P-100A -30mA,240-415 V

2,549,690 VNĐ 3,922,600 VNĐ
A9R71440

RCCB 4P-40A -30mA,240-415 V

1,457,170 VNĐ 2,241,800 VNĐ
A9R71463

RCCB 4P-63A -30mA,240-415 V

2,476,760 VNĐ 3,810,400 VNĐ
A9R75225

RCCB 2P-25A 300mA,240-415 V

817,960 VNĐ 1,258,400 VNĐ
A9R75240

RCCB 2P-40A 300mA,240-415 V

892,320 VNĐ 1,372,800 VNĐ
A9R75463

RCCB 4P-63A 300mA,240-415 V

1,490,775 VNĐ 2,293,500 VNĐ
A9R75440

RCCB 4P-40A 300mA,240-415 V

1,226,940 VNĐ 1,887,600 VNĐ
A9R75425

RCCB 4P-25A 300mA,240-415 V

1,165,450 VNĐ 1,793,000 VNĐ