Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
EZ9R36225

RCCB 2P 25A 30mA

479,765 ₫ 738,100 ₫
EZ9R36240

RCCB 2P 40A 30mA

504,075 ₫ 775,500 ₫
EZ9R36263

RCCB 2P 63A 30mA

528,385 ₫ 812,900 ₫
EZ9R34425

RCCB 4P 25A 30mA

672,100 ₫ 1,034,000 ₫
EZ9R34440

RCCB 4P 40A 30mA

720,005 ₫ 1,107,700 ₫
EZ9R34463

RCCB 4P 63A 30mA

960,245 ₫ 1,477,300 ₫
EZ9R64440

RCCB 4P 40A 300mA

696,410 ₫ 1,071,400 ₫
EZ9R64463

RCCB 4P 63A 300mA

792,220 ₫ 1,218,800 ₫
EZ9D34610

RCBO 1P+N 10A 4.5kA 30mA

363,935 ₫ 559,900 ₫
EZ9D34616

RCBO 1P+N 16A 4.5kA 30mA

363,935 ₫ 559,900 ₫
EZ9D34620

RCBO 1P+N 20A 4.5kA 30mA

363,935 ₫ 559,900 ₫
EZ9D34625

RCBO 1P+N 25A 4.5kA 30mA

436,150 ₫ 671,000 ₫
EZ9D34632

RCBO 1P+N 32A 4.5kA 30mA

436,150 ₫ 671,000 ₫
EZ9L33120

Chống sét lan truyền 1P 20kA (Type 2)

382,690 ₫ 546,700 ₫
EZ9L33145

Chống sét lan truyền 1P 45kA (Type 2)

406,560 ₫ 580,800 ₫
EZ9L33620

Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2)

478,940 ₫ 684,200 ₫