Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

BV-D-22530

RCCB 2P 25A 30mA

865,800 VNĐ 1,443,000 VNĐ
BV-D-24030

RCCB 2P 40A 30mA

916,800 VNĐ 1,528,000 VNĐ
BV-D-26330

RCCB 2P 63A 30mA

1,105,200 VNĐ 1,842,000 VNĐ
BV-D-42530

RCCB 4P 25A 30mA

1,397,400 VNĐ 2,329,000 VNĐ
BV-D-44030

RCCB 4P 40A 30mA

1,482,600 VNĐ 2,471,000 VNĐ
BV-D-46330

RCCB 4P 63A 30mA

1,920,600 VNĐ 3,201,000 VNĐ
BV-D-225300

RCCB 2P 25A 300mA

865,800 VNĐ 1,443,000 VNĐ
BV-D-240300

RCCB 2P 40A 300mA

916,800 VNĐ 1,528,000 VNĐ
BV-D-263300

RCCB 2P 63A 300mA

1,105,200 VNĐ 1,842,000 VNĐ
BV-D-425300

RCCB 4P 25A 300mA

1,397,400 VNĐ 2,329,000 VNĐ
BV-D-440300

RCCB 4P 40A 300mA

1,482,600 VNĐ 2,471,000 VNĐ
BV-D-463300

RCCB 4P 63A 300mA

1,920,600 VNĐ 3,201,000 VNĐ
BV-DN-1PN0630

RCBO 1PN 6A 4.5kA 30mA

855,000 VNĐ 1,425,000 VNĐ
BV-DN-1PN1030

RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA

855,000 VNĐ 1,425,000 VNĐ
BV-DN-1PN1630

RCBO 1PN 16A 4.5kA 30mA

855,000 VNĐ 1,425,000 VNĐ
BV-DN-1PN2030

RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA

855,000 VNĐ 1,425,000 VNĐ