Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
BV-D-22530

RCCB 2P 25A 30mA

721,500 ₫ 1,443,000 ₫
BV-D-24030

RCCB 2P 40A 30mA

764,000 ₫ 1,528,000 ₫
BV-D-26330

RCCB 2P 63A 30mA

921,000 ₫ 1,842,000 ₫
BV-D-42530

RCCB 4P 25A 30mA

1,164,500 ₫ 2,329,000 ₫
BV-D-44030

RCCB 4P 40A 30mA

1,235,500 ₫ 2,471,000 ₫
BV-D-46330

RCCB 4P 63A 30mA

1,600,500 ₫ 3,201,000 ₫
BV-D-225300

RCCB 2P 25A 300mA

721,500 ₫ 1,443,000 ₫
BV-D-240300

RCCB 2P 40A 300mA

764,000 ₫ 1,528,000 ₫
BV-D-263300

RCCB 2P 63A 300mA

921,000 ₫ 1,842,000 ₫
BV-D-425300

RCCB 4P 25A 300mA

1,164,500 ₫ 2,329,000 ₫
BV-D-440300

RCCB 4P 40A 300mA

1,235,500 ₫ 2,471,000 ₫
BV-D-463300

RCCB 4P 63A 300mA

1,600,500 ₫ 3,201,000 ₫
BV-DN-1PN0630

RCBO 1PN 6A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
BV-DN-1PN1030

RCBO 1PN 10A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
BV-DN-1PN1630

RCBO 1PN 16A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫
BV-DN-1PN2030

RCBO 1PN 20A 4.5kA 30mA

712,500 ₫ 1,425,000 ₫