( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

RCBO

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 6A-1P+N,6KA,30mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D31606

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 6A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 10A-1P+N,6KA,30mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D31610

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 10A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 16A-1P+N,6KA,30mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D31616

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 16A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 20A-1P+N,6KA,30mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D31620

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 20A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 25A-1P+N,6KA,30mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D31625

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 25A-1P+N,6KA,30mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 32A-1P+N,6KA,30mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D31632

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 32A-1P+N,6KA,30mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 40A-1P+N,6KA,30mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D31640

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 40A-1P+N,6KA,30mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 6A-1P+N,6KA,300mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
A9D41606

Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 6A-1P+N,6KA,300mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 10A-1P+N,6KA,300mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 16A-1P+N,6KA,300mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 20A-1P+N,6KA,300mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 25A-1P+N,6KA,300mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 32A-1P+N,6KA,300mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 40A-1P+N,6KA,300mA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%