Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
A9D31606

RCBO 6A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
A9D31610

RCBO 10A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
A9D31616

RCBO 16A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
A9D31620

RCBO 20A-1P+N,6KA,30mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
A9D31625

RCBO 25A-1P+N,6KA,30mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
A9D31632

RCBO 32A-1P+N,6KA,30mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
A9D31640

RCBO 40A-1P+N,6KA,30mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
A9D41606

RCBO 6A-1P+N,6KA,300mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
A9D41610

RCBO 10A-1P+N,6KA,300mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
A9D41616

RCBO 16A-1P+N,6KA,300mA

1,212,640 ₫ 1,865,600 ₫
A9D41620

RCBO 20A-1P+N,6KA,300mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
A9D41625

RCBO 25A-1P+N,6KA,300mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
A9D41632

RCBO 32A-1P+N,6KA,300mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫
A9D41640

RCBO 40A-1P+N,6KA,300mA

1,319,175 ₫ 2,029,500 ₫