Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

A9D31606

RCBO 6A-1P+N,6KA,30mA

1,131,845 VNĐ 1,741,300 VNĐ
A9D31610

RCBO 10A-1P+N,6KA,30mA

1,086,800 VNĐ 1,672,000 VNĐ
A9D31616

RCBO 16A-1P+N,6KA,30mA

1,086,800 VNĐ 1,672,000 VNĐ
A9D31620

RCBO 20A-1P+N,6KA,30mA

1,154,725 VNĐ 1,776,500 VNĐ
A9D31625

RCBO 25A-1P+N,6KA,30mA

1,256,255 VNĐ 1,932,700 VNĐ
A9D31632

RCBO 32A-1P+N,6KA,30mA

1,256,255 VNĐ 1,932,700 VNĐ
A9D31640

RCBO 40A-1P+N,6KA,30mA

1,279,850 VNĐ 1,969,000 VNĐ
A9D41606

RCBO 6A-1P+N,6KA,300mA

1,131,845 VNĐ 1,741,300 VNĐ
A9D41610

RCBO 10A-1P+N,6KA,300mA

1,086,800 VNĐ 1,672,000 VNĐ
A9D41616

RCBO 16A-1P+N,6KA,300mA

1,086,800 VNĐ 1,672,000 VNĐ
A9D41620

RCBO 20A-1P+N,6KA,300mA

1,154,725 VNĐ 1,776,500 VNĐ
A9D41625

RCBO 25A-1P+N,6KA,300mA

1,256,255 VNĐ 1,932,700 VNĐ
A9D41632

RCBO 32A-1P+N,6KA,300mA

1,256,255 VNĐ 1,932,700 VNĐ
A9D41640

RCBO 40A-1P+N,6KA,300mA

1,279,850 VNĐ 1,969,000 VNĐ