Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
SHTA240-05SWR

Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF32-SW, 63-CW/SW

903,600 ₫ 1,506,000 ₫
SHTA240-1SWR

Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF125-CW/SW/HW

976,800 ₫ 1,628,000 ₫
SHTA240-2SWR

Shunt trip 100-240 PH?I cho NF160-SW/HW, NF25

1,264,800 ₫ 2,108,000 ₫
SHTA240-2GSWR

Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF125/160/250-SGW

1,689,000 ₫ 2,815,000 ₫
SHT-4SW

Shunt trip 100-450 TRÁI/PHẢI cho NF400/630/80

1,264,800 ₫ 2,108,000 ₫
SHT-4SW

Shunt trip 100-450 TRÁI cho NV400/630/800-CW/

1,264,800 ₫ 2,108,000 ₫
SHTA240-10SWR

Shunt trip 200-240 TRÁI/PHẢI cho NF1000/1250/

1,853,400 ₫ 3,089,000 ₫
SHTA240-10SWRF

Shunt trip 200-240 TRÁI/PHẢI cho NF1000/1250/

1,969,800 ₫ 3,283,000 ₫
AX-05SWL

Tiếp điểm phụ cho NF3P/4P, NV3P-TRÁI, NF32-SW

821,400 ₫ 1,369,000 ₫