( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

Phụ kiện MCCB

Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF32-SW, 63-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA240-05SWR

Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF32-SW, 63-CW/SW/HW

903,600 ₫ 1,506,000 ₫
Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF125-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA240-1SWR

Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF125-CW/SW/HW

976,800 ₫ 1,628,000 ₫
Shunt trip 100-240 PH?I cho NF160-SW/HW, NF250-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA240-2SWR

Shunt trip 100-240 PH?I cho NF160-SW/HW, NF250-CW/SW/HW

1,264,800 ₫ 2,108,000 ₫
Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF125/160/250-SGW/HGW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA240-2GSWR

Shunt trip 100-240 PHẢI cho NF125/160/250-SGW/HGW

1,689,000 ₫ 2,815,000 ₫
Shunt trip 100-450 TRÁI/PHẢI cho NF400/630/800-CW/SW/HW/SEW/HEW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Shunt trip 100-450 TRÁI cho NV400/630/800-CW/SW/HW/SEW/HEW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Shunt trip 200-240 TRÁI/PHẢI cho NF1000/1250/1600-SEW/HEW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA240-10SWR

Shunt trip 200-240 TRÁI/PHẢI cho NF1000/1250/1600-SEW/HEW

1,853,400 ₫ 3,089,000 ₫
Shunt trip 200-240 TRÁI/PHẢI cho NF1000/1250/1600-SEW/HEW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA240-10SWRF

Shunt trip 200-240 TRÁI/PHẢI cho NF1000/1250/1600-SEW/HEW

1,969,800 ₫ 3,283,000 ₫
Tiếp điểm phụ cho NF3P/4P, NV3P-TRÁI, NF32-SW/63-CW/SW/HW, NV32-SW/63-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm cảnh báo cho NF3P/4P, NV3P-TRÁI, NF32-SW/63-CW/SW/HW, NV32-SW/63-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm phụ cho NF2P/3P/4P-PHẢI, NF32-SW/63-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm cảnh báo cho NF2P/3P/4P-PHẢI, NF32-SW/63-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm phụ cho NF2P/3P/4P, NV3P/4P-PHẢI, NF125-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm phụ cho NF3P/4P, NV3P/4P-TRÁI, NF/NV125-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm cảnh báo cho NF2P/3P/4P-PHẢI, NF125-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm cảnh báo cho NF3P/4P, NV3P/4P-TRÁI, NF/NV125-CW/SW/HW

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%