Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

SHTA400-05DLS

Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10

1,185,600 VNĐ 1,976,000 VNĐ
SHTA048-05DLS

Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10

1,185,600 VNĐ 1,976,000 VNĐ
AL-05DLS

Tiếp điểm cảnh báo A1AL cho BH-D6S/BH-D10

518,400 VNĐ 864,000 VNĐ
AX-05DLS

Tiếp điểm phụ 1AX cho BH-D6S/BH-D10

432,600 VNĐ 721,000 VNĐ
ALAX-05DLS

Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH

978,000 VNĐ 1,630,000 VNĐ
2AX-05DLS

Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10

778,800 VNĐ 1,298,000 VNĐ