Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
SHTA400-05DLS

Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10

1,185,600 ₫ 1,976,000 ₫
SHTA048-05DLS

Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10

1,185,600 ₫ 1,976,000 ₫
AL-05DLS

Tiếp điểm cảnh báo A1AL cho BH-D6S/BH-D10

518,400 ₫ 864,000 ₫
AX-05DLS

Tiếp điểm phụ 1AX cho BH-D6S/BH-D10

432,600 ₫ 721,000 ₫
ALAX-05DLS

Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH

978,000 ₫ 1,630,000 ₫
2AX-05DLS

Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10

778,800 ₫ 1,298,000 ₫