( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

Phụ kiện MCB

Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA400-05DLS

Shunt trip AC110-400V cho BH-D6S/BH-D10

1,185,600 ₫ 1,976,000 ₫
Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
SHTA048-05DLS

Shunt trip DC24-48V cho BH-D6S/BH-D10

1,185,600 ₫ 1,976,000 ₫
Tiếp điểm cảnh báo A1AL cho BH-D6S/BH-D10

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AL-05DLS

Tiếp điểm cảnh báo A1AL cho BH-D6S/BH-D10

518,400 ₫ 864,000 ₫
Tiếp điểm phụ 1AX cho BH-D6S/BH-D10

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AX-05DLS

Tiếp điểm phụ 1AX cho BH-D6S/BH-D10

432,600 ₫ 721,000 ₫
Tiếp điểm phụ & cảnh báo 1AX1AL cho BH-D6S/BH-D10

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
2AX-05DLS

Tiếp điểm phụ 2AX cho BH-D6S/BH-D10

778,800 ₫ 1,298,000 ₫