Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
WS1-W

Electronic Trip Relay WS1: General use

9,658,800 ₫ 16,098,000 ₫
WS2-W

Electronic Trip Relay WS2: General use for SW

9,658,800 ₫ 16,098,000 ₫
WM1-W

Electronic Trip Relay WM1: General Protection

11,257,800 ₫ 18,763,000 ₫
WM2-W

Electronic Trip Relay WM2: General Protection

11,257,800 ₫ 18,763,000 ₫
WB1-W

Electronic Trip Relay WB1: MCR/INST Only

9,243,600 ₫ 15,406,000 ₫
WB2-W

Electronic Trip Relay WB2: MCR/INST Only for

9,243,600 ₫ 15,406,000 ₫
G1-W

Electronic Trip Relay G1: Ground found Protec

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
E1-W

Electronic Trip Relay E1: Earth leakage Prote

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
AP-W

Electronic Trip Relay AP: 2nd additionnal Pro

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
N5-W

Electronic Trip Relay N5: Neutral pole 50% Pr

3,735,600 ₫ 6,226,000 ₫
PW1-W

Bộ nguồn P1: AC-DC100-240V

3,318,000 ₫ 5,530,000 ₫
PW2-W

Bộ nguồn P2: DC24-60V

3,318,000 ₫ 5,530,000 ₫
EX1-W

Khối mở rộng cho ACB

8,888,400 ₫ 14,814,000 ₫