Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

WS1-W

Electronic Trip Relay WS1: General use

9,658,800 VNĐ 16,098,000 VNĐ
WS2-W

Electronic Trip Relay WS2: General use for SW

9,658,800 VNĐ 16,098,000 VNĐ
WM1-W

Electronic Trip Relay WM1: General Protection

11,257,800 VNĐ 18,763,000 VNĐ
WM2-W

Electronic Trip Relay WM2: General Protection

11,257,800 VNĐ 18,763,000 VNĐ
WB1-W

Electronic Trip Relay WB1: MCR/INST Only

9,243,600 VNĐ 15,406,000 VNĐ
WB2-W

Electronic Trip Relay WB2: MCR/INST Only for

9,243,600 VNĐ 15,406,000 VNĐ
G1-W

Electronic Trip Relay G1: Ground found Protec

3,735,600 VNĐ 6,226,000 VNĐ
E1-W

Electronic Trip Relay E1: Earth leakage Prote

3,735,600 VNĐ 6,226,000 VNĐ
AP-W

Electronic Trip Relay AP: 2nd additionnal Pro

3,735,600 VNĐ 6,226,000 VNĐ
N5-W

Electronic Trip Relay N5: Neutral pole 50% Pr

3,735,600 VNĐ 6,226,000 VNĐ
PW1-W

Bộ nguồn P1: AC-DC100-240V

3,318,000 VNĐ 5,530,000 VNĐ
PW2-W

Bộ nguồn P2: DC24-60V

3,318,000 VNĐ 5,530,000 VNĐ
PW3-W

Bộ nguồn P3: AC100-240V/DC100-125V với tiếp đ

3,735,600 VNĐ 6,226,000 VNĐ
PW4-W

Bộ nguồn P4: DC24-60V với tiếp điểm ngõ ra

3,735,600 VNĐ 6,226,000 VNĐ
EX1-W

Khối mở rộng cho ACB

8,888,400 VNĐ 14,814,000 VNĐ