Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

PKE16M423

Phích cắm 3P 16A 230V IP44

88,660 VNĐ 136,400 VNĐ
PKE32M423

Phích cắm 3P 32A 230V IP44

163,020 VNĐ 250,800 VNĐ
PKE16M434

Phích cắm 4P 16A 400V IP44

107,250 VNĐ 165,000 VNĐ
PKE32M434

Phích cắm 4P 32A 400V IP44

188,045 VNĐ 289,300 VNĐ
PKE16M435

Phích cắm 5P 16A 400V IP44

127,270 VNĐ 195,800 VNĐ
PKE32M435

Phích cắm 5P 32A 400V IP44

192,335 VNĐ 295,900 VNĐ
PKE16M723

Phích cắm 3P 16A 230V IP67

226,655 VNĐ 348,700 VNĐ
PKE32M723

Phích cắm 3P 32A 230V IP67

303,875 VNĐ 467,500 VNĐ
81378

Phích cắm 3P 63A 230V IP67

670,670 VNĐ 1,031,800 VNĐ
81390

Phích cắm 3P 125A 230V IP67

1,559,415 VNĐ 2,399,100 VNĐ
PKE16M734

Phích cắm 4P 16A 400V IP67

260,260 VNĐ 400,400 VNĐ
PKE32M734

Phích cắm 4P 32A 400V IP67

325,325 VNĐ 500,500 VNĐ
81382

Phích cắm 4P 63A 400V IP67

709,280 VNĐ 1,091,200 VNĐ
81394

Phích cắm 4P 125A 400V IP67

1,610,180 VNĐ 2,477,200 VNĐ
PKE16M735

Phích cắm 5P 16A 400V IP67

277,420 VNĐ 426,800 VNĐ
PKE32M735

Phích cắm 5P 32A 400V IP67

353,210 VNĐ 543,400 VNĐ