( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

Ống luồn và Phụ kiện

Ống luồn dây điện PVC phi 16 dài 2,92m độ dày 1,3mm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện PVC phi 20 dài 2,92m độ dày 1,6mm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện PVC phi 25 dài 2,92m độ dày 1,8mm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện PVC phi 32 dài 2,92m độ dày 2,0mm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện PVC phi 40 dài 2,92m độ dày 2,2mm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện PVC phi 50 dài 2,92m độ dày 2,3mm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện loại Heavy phi 20mm 2,92m 1250N độ dày 2,0

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện loại Heavy phi 25mm 2,92m 1250N độ dày 2,2

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Ống luồn dây điện loại Heavy phi 32mm 2,92m 1250N độ dày 2,5

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Khớp nối trơn phi 16

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
NPA0116

Khớp nối trơn phi 16

490 ₫ 700 ₫
Khớp nối trơn phi 20

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
NPA0120

Khớp nối trơn phi 20

700 ₫ 1,000 ₫
Khớp nối trơn phi 25

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
NPA0125

Khớp nối trơn phi 25

1,120 ₫ 1,600 ₫
Khớp nối trơn phi 32

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
NPA0132

Khớp nối trơn phi 32

2,100 ₫ 3,000 ₫
Khớp nối trơn phi 40

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
FPA0140

Khớp nối trơn phi 40

4,200 ₫ 6,000 ₫
Khớp nối trơn phi 50

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
FPA0150

Khớp nối trơn phi 50

5,600 ₫ 8,000 ₫
Đầu và khớp nối răng phi 16

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
NPA02162

Đầu và khớp nối răng phi 16

1,540 ₫ 2,200 ₫