Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

F213-6ECO

Ổ cắm nối loại không kín nước 16A 3P

70,000 VNĐ 100,000 VNĐ
F215-6

Ổ cắm nối loại không kín nước 16A 5P

108,500 VNĐ 155,000 VNĐ
F223-6

Ổ cắm nối loại không kín nước 32A 3P

106,400 VNĐ 152,000 VNĐ
F224-6

Ổ cắm nối loại không kín nước 32A 4P

122,500 VNĐ 175,000 VNĐ
F225-6

Ổ cắm nối loại không kín nước 32A 5P

155,400 VNĐ 222,000 VNĐ
F9432006

Ổ cắm nối loại không kín nước 16A 3P

945,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ
F2132-6

Ổ cắm nối loại kín nước 16A 3P

196,000 VNĐ 280,000 VNĐ
F2142-6

Ổ cắm nối loại kín nước 16A 4P

217,000 VNĐ 310,000 VNĐ
F2152-6

Ổ cắm nối loại kín nước 16A 5P

273,000 VNĐ 390,000 VNĐ
F2232-6

Ổ cắm nối loại kín nước 32A 3P

280,000 VNĐ 400,000 VNĐ
F2242-6

Ổ cắm nối loại kín nước 32A 4P

287,000 VNĐ 410,000 VNĐ
F2252-6

Ổ cắm nối loại kín nước 32A 5P

311,500 VNĐ 445,000 VNĐ
F233-6

Ổ cắm nối loại kín nước 63A 3P

623,000 VNĐ 890,000 VNĐ
F234-6

Ổ cắm nối loại kín nước 63A 4P

637,000 VNĐ 910,000 VNĐ
F235-6

Ổ cắm nối loại kín nước 63A 5P

651,000 VNĐ 930,000 VNĐ