Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

PKF16M423

Ổ cắm nối 3P 16A 230V IP44

120,835 VNĐ 185,900 VNĐ
PKF32M423

Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP44

180,180 VNĐ 277,200 VNĐ
PKF16M434

Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP44

137,280 VNĐ 211,200 VNĐ
PKF32M434

Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP44

215,215 VNĐ 331,100 VNĐ
PKF16M435

Ổ cắm nối 5P 16A 400V IP44

159,445 VNĐ 245,300 VNĐ
PKF32M435

Ổ cắm nối 5P 32A 400V IP44

268,840 VNĐ 413,600 VNĐ
PKF16M723

Ổ cắm nối 3P 16A 230V IP67

238,095 VNĐ 366,300 VNĐ
PKF32M723

Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP67

336,050 VNĐ 517,000 VNĐ
81478

Ổ cắm nối 3P 63A 230V IP67

751,465 VNĐ 1,156,100 VNĐ
81490

Ổ cắm nối 3P 125A 230V IP67

2,014,870 VNĐ 3,099,800 VNĐ
PKF16M734

Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP67

266,695 VNĐ 410,300 VNĐ
PKF32M734

Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP67

363,220 VNĐ 558,800 VNĐ
81482

Ổ cắm nối 4P 63A 400V IP67

837,265 VNĐ 1,288,100 VNĐ
81494

Ổ cắm nối 4P 125A 400V IP67

2,205,775 VNĐ 3,393,500 VNĐ
PKF16M735

Ổ cắm nối 5P 16A 400V IP67

310,310 VNĐ 477,400 VNĐ
PKF32M735

Ổ cắm nối 5P 32A 400V IP67

395,395 VNĐ 608,300 VNĐ