Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

PKF16M423

Ổ cắm nối 3P 16A 230V IP44

130,130 VNĐ 185,900 VNĐ
PKF32M423

Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP44

194,040 VNĐ 277,200 VNĐ
PKF16M434

Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP44

147,840 VNĐ 211,200 VNĐ
PKF32M434

Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP44

231,770 VNĐ 331,100 VNĐ
PKF16M435

Ổ cắm nối 5P 16A 400V IP44

171,710 VNĐ 245,300 VNĐ
PKF32M435

Ổ cắm nối 5P 32A 400V IP44

289,520 VNĐ 413,600 VNĐ
PKF16M723

Ổ cắm nối 3P 16A 230V IP67

256,410 VNĐ 366,300 VNĐ
PKF32M723

Ổ cắm nối 3P 32A 230V IP67

361,900 VNĐ 517,000 VNĐ
81478

Ổ cắm nối 3P 63A 230V IP67

809,270 VNĐ 1,156,100 VNĐ
81490

Ổ cắm nối 3P 125A 230V IP67

2,169,860 VNĐ 3,099,800 VNĐ
PKF16M734

Ổ cắm nối 4P 16A 400V IP67

287,210 VNĐ 410,300 VNĐ
PKF32M734

Ổ cắm nối 4P 32A 400V IP67

391,160 VNĐ 558,800 VNĐ
81482

Ổ cắm nối 4P 63A 400V IP67

901,670 VNĐ 1,288,100 VNĐ
81494

Ổ cắm nối 4P 125A 400V IP67

2,375,450 VNĐ 3,393,500 VNĐ
PKF16M735

Ổ cắm nối 5P 16A 400V IP67

334,180 VNĐ 477,400 VNĐ
PKF32M735

Ổ cắm nối 5P 32A 400V IP67

425,810 VNĐ 608,300 VNĐ