Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

PKF16W423

Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 230V IP 44

163,020 VNĐ 250,800 VNĐ
PKF32W423

Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 230V IP 44

268,840 VNĐ 413,600 VNĐ
PKF16W434

Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 400V IP44

204,490 VNĐ 314,600 VNĐ
PKF32W434

Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 400V IP44

297,440 VNĐ 457,600 VNĐ
PKF16W435

Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP44

211,640 VNĐ 325,600 VNĐ
PKF32W435

Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 400V IP44

293,865 VNĐ 452,100 VNĐ
PKF16W723

Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 230V IP67

326,755 VNĐ 502,700 VNĐ
PKF32W723

Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 230V IP67

438,295 VNĐ 674,300 VNĐ
81178

Ổ cắm gắn nổi 3P 63A 230V IP67

955,240 VNĐ 1,469,600 VNĐ
81190

Ổ cắm gắn nổi 3P 125A 230V IP67

2,456,025 VNĐ 3,778,500 VNĐ
PKF16W734

Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 400V IP67

361,790 VNĐ 556,600 VNĐ
PKF32W734

Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 400V IP67

451,165 VNĐ 694,100 VNĐ
81182

Ổ cắm gắn nổi 4P 63A 400V IP67

990,275 VNĐ 1,523,500 VNĐ
81194

Ổ cắm gắn nổi 4P 125A 400V IP67

2,572,570 VNĐ 3,957,800 VNĐ
PKF16W735

Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP67

418,275 VNĐ 643,500 VNĐ
PKF32W735

Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 400V IP67

532,675 VNĐ 819,500 VNĐ