Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

PKF16W423

Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 230V IP 44

175,560 VNĐ 250,800 VNĐ
PKF32W423

Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 230V IP 44

289,520 VNĐ 413,600 VNĐ
PKF16W434

Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 400V IP44

220,220 VNĐ 314,600 VNĐ
PKF32W434

Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 400V IP44

320,320 VNĐ 457,600 VNĐ
PKF16W435

Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP44

227,920 VNĐ 325,600 VNĐ
PKF32W435

Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 400V IP44

316,470 VNĐ 452,100 VNĐ
PKF16W723

Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 230V IP67

351,890 VNĐ 502,700 VNĐ
PKF32W723

Ổ cắm gắn nổi 3P 32A 230V IP67

472,010 VNĐ 674,300 VNĐ
81178

Ổ cắm gắn nổi 3P 63A 230V IP67

1,028,720 VNĐ 1,469,600 VNĐ
81190

Ổ cắm gắn nổi 3P 125A 230V IP67

2,644,950 VNĐ 3,778,500 VNĐ
PKF16W734

Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 400V IP67

389,620 VNĐ 556,600 VNĐ
PKF32W734

Ổ cắm gắn nổi 4P 32A 400V IP67

485,870 VNĐ 694,100 VNĐ
81182

Ổ cắm gắn nổi 4P 63A 400V IP67

1,066,450 VNĐ 1,523,500 VNĐ
81194

Ổ cắm gắn nổi 4P 125A 400V IP67

2,770,460 VNĐ 3,957,800 VNĐ
PKF16W735

Ổ cắm gắn nổi 5P 16A 400V IP67

450,450 VNĐ 643,500 VNĐ
PKF32W735

Ổ cắm gắn nổi 5P 32A 400V IP67

573,650 VNĐ 819,500 VNĐ