Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

PKF16G423

Ổ cắm gắn âm 3P 16A 230V IP44

120,120 VNĐ 184,800 VNĐ
PKF32G423

Ổ cắm gắn âm 3P 32A 230V IP44

183,040 VNĐ 281,600 VNĐ
PKF16G434

Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP44

134,420 VNĐ 206,800 VNĐ
PKF32G434

Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP44

193,765 VNĐ 298,100 VNĐ
PKF16G435

Ổ cắm gắn âm 5P 16A 400V IP44

146,575 VNĐ 225,500 VNĐ
PKF32G435

Ổ cắm gắn âm 5P 32A 400V IP44

222,365 VNĐ 342,100 VNĐ
PKF16G723

Ổ cắm gắn âm 3P 16A 230V IP67

253,110 VNĐ 389,400 VNĐ
PKF32G723

Ổ cắm gắn âm 3P 32A 230V IP67

328,900 VNĐ 506,000 VNĐ
81678

Ổ cắm gắn âm 3P 63A 230V IP67

632,775 VNĐ 973,500 VNĐ
81690

Ổ cắm gắn âm 3P 125A 230V IP67

1,565,135 VNĐ 2,407,900 VNĐ
PKF16G734

Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP67

291,005 VNĐ 447,700 VNĐ
PKF32G734

Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP67

352,495 VNĐ 542,300 VNĐ
81682

Ổ cắm gắn âm 4P 63A 400V IP67

719,290 VNĐ 1,106,600 VNĐ
81694

Ổ cắm gắn âm 4P 125A 400V IP67

1,629,485 VNĐ 2,506,900 VNĐ
PKF16G735

Ổ cắm gắn âm 5P 16A 400V IP67

332,475 VNĐ 511,500 VNĐ
PKF32G735

Ổ cắm gắn âm 5P 32A 400V IP67

375,375 VNĐ 577,500 VNĐ