Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

PKF16G423

Ổ cắm gắn âm 3P 16A 230V IP44

129,360 VNĐ 184,800 VNĐ
PKF32G423

Ổ cắm gắn âm 3P 32A 230V IP44

197,120 VNĐ 281,600 VNĐ
PKF16G434

Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP44

144,760 VNĐ 206,800 VNĐ
PKF32G434

Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP44

208,670 VNĐ 298,100 VNĐ
PKF16G435

Ổ cắm gắn âm 5P 16A 400V IP44

157,850 VNĐ 225,500 VNĐ
PKF32G435

Ổ cắm gắn âm 5P 32A 400V IP44

239,470 VNĐ 342,100 VNĐ
PKF16G723

Ổ cắm gắn âm 3P 16A 230V IP67

272,580 VNĐ 389,400 VNĐ
PKF32G723

Ổ cắm gắn âm 3P 32A 230V IP67

354,200 VNĐ 506,000 VNĐ
81678

Ổ cắm gắn âm 3P 63A 230V IP67

681,450 VNĐ 973,500 VNĐ
81690

Ổ cắm gắn âm 3P 125A 230V IP67

1,685,530 VNĐ 2,407,900 VNĐ
PKF16G734

Ổ cắm gắn âm 4P 16A 400V IP67

313,390 VNĐ 447,700 VNĐ
PKF32G734

Ổ cắm gắn âm 4P 32A 400V IP67

379,610 VNĐ 542,300 VNĐ
81682

Ổ cắm gắn âm 4P 63A 400V IP67

774,620 VNĐ 1,106,600 VNĐ
81694

Ổ cắm gắn âm 4P 125A 400V IP67

1,754,830 VNĐ 2,506,900 VNĐ
PKF16G735

Ổ cắm gắn âm 5P 16A 400V IP67

358,050 VNĐ 511,500 VNĐ
PKF32G735

Ổ cắm gắn âm 5P 32A 400V IP67

404,250 VNĐ 577,500 VNĐ