Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

DU8102HTC-1

Ổ cắm đơn có nối đất, có màng che

419,300 VNĐ 599,000 VNĐ
DU7199HTC-1

Mặt ổ âm sàn - 2 thiết bị bao gồm đế âm

419,300 VNĐ 599,000 VNĐ
DU1-A

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 Nút trống

479,500 VNĐ 685,000 VNĐ
DU1-A

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 ổ cắm

489,300 VNĐ 699,000 VNĐ
DU3-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 nút trống

541,100 VNĐ 773,000 VNĐ
DU4-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm

550,900 VNĐ 787,000 VNĐ
DU61233HTC-1-A

2 ổ điện thoại 6P4C

525,000 VNĐ 750,000 VNĐ
DU612351HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện thoại

586,600 VNĐ 838,000 VNĐ
DU61355HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện thoại

648,200 VNĐ 926,000 VNĐ
DUF1200LTK-1

Bộ ổ cắm 3 thiết bị

693,000 VNĐ 990,000 VNĐ
DU81931HTK-1

2 Ổ cắm có dây nối đất

555,800 VNĐ 794,000 VNĐ
DU81835HTC-1-A

1 ổ cắm có dây nối đất có màng che & 1 ổ data

656,600 VNĐ 938,000 VNĐ
DU71711HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5, 1 ổ điện thoại 6P4C

683,200 VNĐ 976,000 VNĐ