Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
DU8102HTC-1

Ổ cắm đơn có nối đất, có màng che

419,300 ₫ 599,000 ₫
DU1-A

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 Nút trống

479,500 ₫ 685,000 ₫
DU1-A

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 ổ cắm

489,300 ₫ 699,000 ₫
DU3-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 nút trống

541,100 ₫ 773,000 ₫
DU4-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm

550,900 ₫ 787,000 ₫
DU61233HTC-1-A

2 ổ điện thoại 6P4C

525,000 ₫ 750,000 ₫
DU612351HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện thoại

586,600 ₫ 838,000 ₫
DU61355HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện thoại

648,200 ₫ 926,000 ₫
DUF1200LTK-1

Bộ ổ cắm 3 thiết bị

693,000 ₫ 990,000 ₫
DU81931HTK-1

2 Ổ cắm có dây nối đất

555,800 ₫ 794,000 ₫
DU71711HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5, 1 ổ điện thoại 6P4C

683,200 ₫ 976,000 ₫