( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

Ổ CẮM ÂM SÀN

Ổ cắm đơn có nối đất, có màng che

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU8102HTC-1

Ổ cắm đơn có nối đất, có màng che

419,300 ₫ 599,000 ₫
Mặt ổ âm sàn - 2 thiết bị bao gồm đế âm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU7199HTC-1

Mặt ổ âm sàn - 2 thiết bị bao gồm đế âm

419,300 ₫ 599,000 ₫
Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 Nút trống

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU1-A

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 Nút trống

479,500 ₫ 685,000 ₫
Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 ổ cắm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU1-A

Ổ điện thoại 6P4C VÀ 1 ổ cắm

489,300 ₫ 699,000 ₫
1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 nút trống

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU3-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 nút trống

541,100 ₫ 773,000 ₫
1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU4-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm

550,900 ₫ 787,000 ₫
2 ổ điện thoại 6P4C

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU61233HTC-1-A

2 ổ điện thoại 6P4C

525,000 ₫ 750,000 ₫
1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện  thoại 6P4C

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU612351HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện thoại 6P4C

586,600 ₫ 838,000 ₫
1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện  thoại 6P4C

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU61355HTC-1-A

1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5 & 1 ổ cắm điện thoại 6P4C

648,200 ₫ 926,000 ₫
Bộ ổ cắm 3 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DUF1200LTK-1

Bộ ổ cắm 3 thiết bị

693,000 ₫ 990,000 ₫
Mặt ổ cắm âm sàn -3 thiết bị bao gồm đế âm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
2 Ổ cắm có dây nối đất

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
DU81931HTK-1

2 Ổ cắm có dây nối đất

555,800 ₫ 794,000 ₫
1 ổ cắm có dây nối đất có màng che & 1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
1 ổ data RJ45-8P8C-CAT5, 1 ổ điện thoại 6P4C & 1 ổ cắm Data modular jack RJ45-8P8C-CAT5

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
2 ổ điện thoại 6P4C và 1 ổ data RJ45-8P8C -CAT5, 2 telephone jack 6P4C

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
1 ổ điện thoại 6P4C 2 datạ RJ45 1 Telephone 6P4C 2 modular jack RJ45

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%