Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

E24F_BAS

Ổ cắm âm sàn cho S-Flexi có đế âm, màu nhũ và

1,022,560 VNĐ 1,460,800 VNĐ
CON24_ABE_G5

Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ bạ

811,580 VNĐ 1,159,400 VNĐ
CON24_BAS_G5

Ổ cắm âm sàn cho Concept có đế âm, màu nhũ và

1,022,560 VNĐ 1,460,800 VNĐ
M224B

Đế sắt cho ổ âm sàn, sâu 55mm

53,130 VNĐ 75,900 VNĐ
M224DB

Đế sắt cho ổ âm sàn, sâu 65mm

86,240 VNĐ 123,200 VNĐ
157_1

Đế âm đơn kim loại, 101 x 51 x 51mm

21,560 VNĐ 30,800 VNĐ
CK237

Hộp nổi dùng cho mặt seri 30

19,250 VNĐ 27,500 VNĐ
CK2237

Hộp nổi dùng cho mặt seri 2000

19,250 VNĐ 27,500 VNĐ
E257DBE_C5

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh

21,560 VNĐ 30,800 VNĐ
ET257DBE_C5

Đế âm cho mặt đôi chuẩn Anh

35,420 VNĐ 50,600 VNĐ