Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

( 028) 37313963

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 16A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 20A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 25A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 32A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 40A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 50A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 63A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 80A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed ma

Giá: liên hệ
TD100N FTU100 3P

MCCB 3P 100A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed m

Giá: liên hệ
TD160N FTU160 3P

MCCB 3P 125A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed m

Giá: liên hệ
TD160N FTU160 3P

MCCB 3P 160A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed m

Giá: liên hệ
TS250N FTU250 3P

MCCB 3P 125A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed m

Giá: liên hệ
TS250N FTU250 3P

MCCB 3P 160A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed m

Giá: liên hệ
TS250N FTU250 3P

MCCB 3P 200A FTU: Fixed thermal, fixed magnet

Giá: liên hệ
TS250N FTU250 3P

MCCB 3P 250A 50KA FTU: Fixed thermal, fixed m

Giá: liên hệ
TS400N FTU400 3P

MCCB 3P 300A 65KA FTU: Fixed thermal, fixed m

Giá: liên hệ