Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
NF32-SW-203

MCCB 2P 3A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF32-SW-204

MCCB 2P 4A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF32-SW-206

MCCB 2P 6A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF32-SW-210

MCCB 2P 10A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF32-SW-216

MCCB 2P 16A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF32-SW-220

MCCB 2P 20A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF32-SW-225

MCCB 2P 25A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF32-SW-232

MCCB 2P 32A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-SW-203

MCCB 2P 3A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
NF63-SW-204

MCCB 2P 4A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
NF63-SW-206

MCCB 2P 6A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
NF63-SW-210

MCCB 2P 10A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
NF63-SW-216

MCCB 2P 16A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
NF63-SW-220

MCCB 2P 20A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
NF63-SW-225

MCCB 2P 25A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫
NF63-SW-232

MCCB 2P 32A 15kA

521,000 ₫ 1,042,000 ₫