Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
NF63-CW-203

MCCB 2P 3A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-204

MCCB 2P 4A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-206

MCCB 2P 6A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-210

MCCB 2P 10A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-216

MCCB 2P 16A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-220

MCCB 2P 20A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-225

MCCB 2P 25A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-232

MCCB 2P 32A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-240

MCCB 2P 40A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-250

MCCB 2P 50A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF63-CW-263

MCCB 2P 63A 7.5kA

437,500 ₫ 875,000 ₫
NF125-CW-250

MCCB 2P 50A 30kA

715,000 ₫ 1,430,000 ₫
NF125-CW-263

MCCB 2P 63A 30kA

715,000 ₫ 1,430,000 ₫
NF125-CW-280

MCCB 2P 80A 30kA

715,000 ₫ 1,430,000 ₫
NF125-CW-2100

MCCB 2P 100A 30kA

715,000 ₫ 1,430,000 ₫
NF125-CW-2125

MCCB 2P 125A 30kA

715,000 ₫ 1,430,000 ₫