Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
NF63-HW-203

MCCB 2P 3A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-204

MCCB 2P 4A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-206

MCCB 2P 6A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-210

MCCB 2P 10A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-216

MCCB 2P 16A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-220

MCCB 2P 20A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-225

MCCB 2P 25A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-232

MCCB 2P 32A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-240

MCCB 2P 40A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-250

MCCB 2P 50A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF63-HW-263

MCCB 2P 63A 25kA

563,500 ₫ 1,127,000 ₫
NF125-HW-216

MCCB 2P 16A 100kA

1,703,500 ₫ 3,407,000 ₫
NF125-HW-220

MCCB 2P 20A 100kA

1,703,500 ₫ 3,407,000 ₫
NF125-HW-232

MCCB 2P 32A 100kA

1,703,500 ₫ 3,407,000 ₫
NF125-HW-240

MCCB 2P 40A 100kA

1,703,500 ₫ 3,407,000 ₫
NF125-HW-250

MCCB 2P 50A 100kA

1,703,500 ₫ 3,407,000 ₫