Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

EZC630N3500N

EZC400 3P 500A type N,lcu=36KA/415V

5,501,100 VNĐ 9,168,500 VNĐ
EZC630N3400N

EZC400 3P 400A type N,lcu=36KA/415V

5,501,100 VNĐ 9,168,500 VNĐ
EZC400N3320N

EZC400 3P 320A type N,lcu=36KA/415V

4,517,700 VNĐ 7,529,500 VNĐ
EZC400N3350N

EZC400 3P 350A type N,lcu=36KA/415V

4,653,000 VNĐ 7,755,000 VNĐ
EZC400N3400N

EZC400 3P 400A type N,lcu=36KA/415V

4,653,000 VNĐ 7,755,000 VNĐ
EZC630N4500N

EZC400 4P 500A type N,lcu=36KA/415V

7,700,880 VNĐ 12,834,800 VNĐ
EZC630N4400N

EZC400 4P 400A type N,lcu=36KA/415V

7,700,880 VNĐ 12,834,800 VNĐ
EZC400N4320N

EZC400 4P 320A type N,lcu=36KA/415V

5,220,600 VNĐ 8,701,000 VNĐ
EZC400N4350N

EZC400 4P 350A type N,lcu=36KA/415V

5,325,540 VNĐ 8,875,900 VNĐ
EZC400N4400N

EZC400 4P 400A type N,lcu=36KA/415V

5,813,940 VNĐ 9,689,900 VNĐ
EZC630H3500N

EZC400 3P 500A type H,lcu=50KA/415V

6,161,100 VNĐ 10,268,500 VNĐ
EZC630H3400N

EZC400 3P 400A type H,lcu=50KA/415V

6,161,100 VNĐ 10,268,500 VNĐ
EZC400H3320N

EZC400 3P 320A type H,lcu=50KA/415V

4,983,660 VNĐ 8,306,100 VNĐ
EZC400N3350N

EZC400 3P 350A type H,lcu=50KA/415V

4,983,660 VNĐ 8,306,100 VNĐ
EZC400H3400N

EZC400 3P 400A type H,lcu=50KA/415V

4,983,660 VNĐ 8,306,100 VNĐ
EZC630H4500N

EZC400 4P 500A type H,lcu=50KA/415V

8,240,100 VNĐ 13,733,500 VNĐ