Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

EZC250F3100

EZC250 3P 100A type F,lcu=18KA/415V

2,034,120 VNĐ 3,390,200 VNĐ
EZC250F3125

EZC250 3P 125A type F,lcu=18KA/415V

2,176,020 VNĐ 3,626,700 VNĐ
EZC250F3150

EZC250 3P 150A type F,lcu=18KA/415V

2,657,160 VNĐ 4,428,600 VNĐ
EZC250F3160

EZC250 3P 160A type F,lcu=18KA/415V

2,657,160 VNĐ 4,428,600 VNĐ
EZC250F3175

EZC250 3P 175A type F,lcu=18KA/415V

2,806,320 VNĐ 4,677,200 VNĐ
EZC250F3200

EZC250 3P 200A type F,lcu=18KA/415V

3,051,180 VNĐ 5,085,300 VNĐ
EZC250F3225

EZC250 3P 225A type F,lcu=18KA/415V

3,051,180 VNĐ 5,085,300 VNĐ
EZC250F3250

EZC250 3P 250A type F,lcu=18KA/415V

3,051,180 VNĐ 5,085,300 VNĐ
EZC250N3100

EZC250 3P 100A type N,lcu=25KA/415V

2,120,580 VNĐ 3,534,300 VNĐ
EZC250N3125

EZC250 3P 125A type N,lcu=25KA/415V

2,389,200 VNĐ 3,982,000 VNĐ
EZC250N3150

EZC250 3P 150A type N,lcu=25KA/415V

2,915,880 VNĐ 4,859,800 VNĐ
EZC250N3160

EZC250 3P 160A type N,lcu=25KA/415V

2,915,880 VNĐ 4,859,800 VNĐ
EZC250N3175

EZC250 3P 175A type N,lcu=25KA/415V

3,024,780 VNĐ 5,041,300 VNĐ
EZC250N3200

EZC250 3P 200A type N,lcu=25KA/415V

3,443,220 VNĐ 5,738,700 VNĐ
EZC250N3225

EZC250 3P 225A type N,lcu=25KA/415V

3,443,220 VNĐ 5,738,700 VNĐ
EZC250N3250

EZC250 3P 250A type N,lcu=25KA/415V

3,443,220 VNĐ 5,738,700 VNĐ