Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

EZC100B3015

EZC100 3P 15A type B,lcu=7.5KA/415V

876,480 VNĐ 1,460,800 VNĐ
EZC100B3020

EZC100 3P 20A type B,lcu=7.5KA/415V

876,480 VNĐ 1,460,800 VNĐ
EZC100B3025

EZC100 3P 25A type B,lcu=7.5KA/415V

876,480 VNĐ 1,460,800 VNĐ
EZC100B3030

EZC100 3P 30A type B,lcu=7.5KA/415V

876,480 VNĐ 1,460,800 VNĐ
EZC100B3040

EZC100 3P 40A type B,lcu=7.5KA/415V

876,480 VNĐ 1,460,800 VNĐ
EZC100B3050

EZC100 3P 50A type B,lcu=7.5KA/415V

876,480 VNĐ 1,460,800 VNĐ
EZC100B3060

EZC100 3P 60A type B,lcu=7.5KA/415V

932,580 VNĐ 1,554,300 VNĐ
EZC100F3015

EZC100 3P 15A type F,lcu=10KA/415V

913,440 VNĐ 1,522,400 VNĐ
EZC100F3020

EZC100 3P 20A type F,lcu=10KA/415V

913,440 VNĐ 1,522,400 VNĐ
EZC100F3025

EZC100 3P 25A type F,lcu=10KA/415V

913,440 VNĐ 1,522,400 VNĐ
EZC100F3030

EZC100 3P 30A type F,lcu=10KA/415V

913,440 VNĐ 1,522,400 VNĐ
EZC100F3040

EZC100 3P 40A type F,lcu=10KA/415V

913,440 VNĐ 1,522,400 VNĐ
EZC100F3050

EZC100 3P 50A type F,lcu=10KA/415V

913,440 VNĐ 1,522,400 VNĐ
EZC100F3060

EZC100 3P 60A type F,lcu=10KA/415V

1,010,460 VNĐ 1,684,100 VNĐ
EZC100F3075

EZC100 3P 75A type F,lcu=10KA/415V

1,010,460 VNĐ 1,684,100 VNĐ
EZC100F3080

EZC100 3P 80A type F,lcu=10KA/415V

1,010,460 VNĐ 1,684,100 VNĐ