( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

MCCB EZC100

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type B,lcu=7.5KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type B,lcu=7.5KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type B,lcu=7.5KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type B,lcu=7.5KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type B,lcu=7.5KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type B,lcu=7.5KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type B,lcu=7.5KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3015

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type F,lcu=10KA/415V

919,920 ₫ 1,533,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3020

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type F,lcu=10KA/415V

919,920 ₫ 1,533,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3025

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type F,lcu=10KA/415V

919,920 ₫ 1,533,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3030

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type F,lcu=10KA/415V

919,920 ₫ 1,533,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3040

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type F,lcu=10KA/415V

919,920 ₫ 1,533,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3050

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type F,lcu=10KA/415V

919,920 ₫ 1,533,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3060

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type F,lcu=10KA/415V

1,030,920 ₫ 1,718,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 75A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3075

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 75A type F,lcu=10KA/415V

1,030,920 ₫ 1,718,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 80A type F,lcu=10KA/415V

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
EZC100F3080

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 80A type F,lcu=10KA/415V

1,030,920 ₫ 1,718,200 ₫