Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
LV510300

CVS100B 3P 16A type B,lcu=25KA/415V

1,696,695 ₫ 2,610,300 ₫
LV510301

CVS100B 3P 25A type B,lcu=25KA/415V

1,696,695 ₫ 2,610,300 ₫
LV510302

CVS100B 3P 32A type B,lcu=25KA/415V

1,696,695 ₫ 2,610,300 ₫
LV510303

CVS100B 3P 40A type B,lcu=25KA/415V

1,696,695 ₫ 2,610,300 ₫
LV510304

CVS100B 3P 50A type B,lcu=25KA/415V

1,696,695 ₫ 2,610,300 ₫
LV510305

CVS100B 3P 63A type B,lcu=25KA/415V

1,696,695 ₫ 2,610,300 ₫
LV510306

CVS100B 3P 80A type B,lcu=25KA/415V

1,714,570 ₫ 2,637,800 ₫
LV510307

CVS100B 3P 100A type B,lcu=25KA/415V

1,714,570 ₫ 2,637,800 ₫
LV516302

CVS160B 3P 125A type B,lcu=25KA/415V

2,167,880 ₫ 3,335,200 ₫
LV516303

CVS160B 3P 160A type B,lcu=25KA/415V

2,756,325 ₫ 4,240,500 ₫
LV525302

CVS250B 3P 200A type B,lcu=25KA/415V

3,219,645 ₫ 4,953,300 ₫
LV525303

CVS250B 3P 250A type B,lcu=25KA/415V

3,610,750 ₫ 5,555,000 ₫
LV510310

CVS100B 4P 16A type B,lcu=25KA/415V

2,266,550 ₫ 3,487,000 ₫
LV510311

CVS100B 4P 25A type B,lcu=25KA/415V

2,266,550 ₫ 3,487,000 ₫
LV510312

CVS100B 4P 32A type B,lcu=25KA/415V

2,266,550 ₫ 3,487,000 ₫
LV510313

CVS100B 4P 40A type B,lcu=25KA/415V

2,266,550 ₫ 3,487,000 ₫