Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

LV510300

CVS100B 3P 16A type B,lcu=25KA/415V

1,663,090 VNĐ 2,558,600 VNĐ
LV510301

CVS100B 3P 25A type B,lcu=25KA/415V

1,663,090 VNĐ 2,558,600 VNĐ
LV510302

CVS100B 3P 32A type B,lcu=25KA/415V

1,663,090 VNĐ 2,558,600 VNĐ
LV510303

CVS100B 3P 40A type B,lcu=25KA/415V

1,663,090 VNĐ 2,558,600 VNĐ
LV510304

CVS100B 3P 50A type B,lcu=25KA/415V

1,663,090 VNĐ 2,558,600 VNĐ
LV510305

CVS100B 3P 63A type B,lcu=25KA/415V

1,663,090 VNĐ 2,558,600 VNĐ
LV510306

CVS100B 3P 80A type B,lcu=25KA/415V

1,680,965 VNĐ 2,586,100 VNĐ
LV510307

CVS100B 3P 100A type B,lcu=25KA/415V

1,680,965 VNĐ 2,586,100 VNĐ
LV516302

CVS160B 3P 125A type B,lcu=25KA/415V

2,125,695 VNĐ 3,270,300 VNĐ
LV516303

CVS160B 3P 160A type B,lcu=25KA/415V

2,701,985 VNĐ 4,156,900 VNĐ
LV525302

CVS250B 3P 200A type B,lcu=25KA/415V

3,156,725 VNĐ 4,856,500 VNĐ
LV525303

CVS250B 3P 250A type B,lcu=25KA/415V

3,539,965 VNĐ 5,446,100 VNĐ
LV510310

CVS100B 4P 16A type B,lcu=25KA/415V

2,222,220 VNĐ 3,418,800 VNĐ
LV510311

CVS100B 4P 25A type B,lcu=25KA/415V

2,222,220 VNĐ 3,418,800 VNĐ
LV510312

CVS100B 4P 32A type B,lcu=25KA/415V

2,222,220 VNĐ 3,418,800 VNĐ
LV510313

CVS100B 4P 40A type B,lcu=25KA/415V

2,222,220 VNĐ 3,418,800 VNĐ