Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
ABN52c

MCCB 2P 15A 30KA

432,750 ₫ 577,000 ₫
ABN52c

MCCB 2P 20A 30KA

432,750 ₫ 577,000 ₫
ABN52c

MCCB 2P 30A 30KA

432,750 ₫ 577,000 ₫
ABN52c

MCCB 2P 40A 30KA

432,750 ₫ 577,000 ₫
ABN52c

MCCB 2P 50A 30KA

432,750 ₫ 577,000 ₫
ABN62c

MCCB 2P 60A 30KA

510,000 ₫ 680,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 15A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 20A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 30A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 40A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 50A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 60A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 75A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN102c

MCCB 2P 100A 35KA

576,000 ₫ 768,000 ₫
ABN202c

MCCB 2P 125A 65KA

1,066,500 ₫ 1,422,000 ₫
ABN202c

MCCB 2P 150A 65KA

1,066,500 ₫ 1,422,000 ₫