Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

ABN52c

MCCB 2P 15A 30KA

432,750 VNĐ 577,000 VNĐ
ABN52c

MCCB 2P 20A 30KA

432,750 VNĐ 577,000 VNĐ
ABN52c

MCCB 2P 30A 30KA

432,750 VNĐ 577,000 VNĐ
ABN52c

MCCB 2P 40A 30KA

432,750 VNĐ 577,000 VNĐ
ABN52c

MCCB 2P 50A 30KA

432,750 VNĐ 577,000 VNĐ
ABN62c

MCCB 2P 60A 30KA

510,000 VNĐ 680,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 15A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 20A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 30A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 40A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 50A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 60A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 75A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN102c

MCCB 2P 100A 35KA

576,000 VNĐ 768,000 VNĐ
ABN202c

MCCB 2P 125A 65KA

1,066,500 VNĐ 1,422,000 VNĐ
ABN202c

MCCB 2P 150A 65KA

1,066,500 VNĐ 1,422,000 VNĐ