( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

MCB và cầu dao an toàn

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6KA

54,375 ₫ 72,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6KA

54,375 ₫ 72,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 6KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫