Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
BH-D6-106

MCB 1P 6A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-110

MCB 1P 10A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-113

MCB 1P 13A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-116

MCB 1P 16A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-120

MCB 1P 20A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-125

MCB 1P 25A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-132

MCB 1P 32A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-140

MCB 1P 40A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
BH-D6-150

MCB 1P 50A 6kA

125,000 ₫ 250,000 ₫
BH-D6-163

MCB 1P 63A 6kA

125,000 ₫ 250,000 ₫
BH-D6-206

MCB 2P 6A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
BH-D6-210

MCB 2P 10A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
BH-D6-213

MCB 2P 13A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
BH-D6-216

MCB 2P 16A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
BH-D6-220

MCB 2P 20A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
BH-D6-225

MCB 2P 25A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫