Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

BH-D10-106

MCB 1P 6A 10kA

123,500 VNĐ 247,000 VNĐ
BH-D10-110

MCB 1P 10A 10kA

91,000 VNĐ 182,000 VNĐ
BH-D10-113

MCB 1P 13A 10kA

91,000 VNĐ 182,000 VNĐ
BH-D10-116

MCB 1P 16A 10kA

91,000 VNĐ 182,000 VNĐ
BH-D10-120

MCB 1P 20A 10kA

91,000 VNĐ 182,000 VNĐ
BH-D10-125

MCB 1P 25A 10kA

102,500 VNĐ 205,000 VNĐ
BH-D10-132

MCB 1P 32A 10kA

102,500 VNĐ 205,000 VNĐ
BH-D10-140

MCB 1P 40A 10kA

123,500 VNĐ 247,000 VNĐ
BH-D10-150

MCB 1P 50A 10kA

149,500 VNĐ 299,000 VNĐ
BH-D10-163

MCB 1P 63A 10kA

161,000 VNĐ 322,000 VNĐ
BH-D10-206

MCB 2P 6A 10kA

290,500 VNĐ 581,000 VNĐ
BH-D10-210

MCB 2P 10A 10kA

219,000 VNĐ 438,000 VNĐ
BH-D10-213

MCB 2P 13A 10kA

219,000 VNĐ 438,000 VNĐ
BH-D10-216

MCB 2P 16A 10kA

219,000 VNĐ 438,000 VNĐ
BH-D10-220

MCB 2P 20A 10kA

219,000 VNĐ 438,000 VNĐ
BH-D10-225

MCB 2P 25A 10kA

240,000 VNĐ 480,000 VNĐ