Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
BH-D10-106

MCB 1P 6A 10kA

123,500 ₫ 247,000 ₫
BH-D10-110

MCB 1P 10A 10kA

91,000 ₫ 182,000 ₫
BH-D10-113

MCB 1P 13A 10kA

91,000 ₫ 182,000 ₫
BH-D10-116

MCB 1P 16A 10kA

91,000 ₫ 182,000 ₫
BH-D10-120

MCB 1P 20A 10kA

91,000 ₫ 182,000 ₫
BH-D10-125

MCB 1P 25A 10kA

102,500 ₫ 205,000 ₫
BH-D10-132

MCB 1P 32A 10kA

102,500 ₫ 205,000 ₫
BH-D10-140

MCB 1P 40A 10kA

123,500 ₫ 247,000 ₫
BH-D10-150

MCB 1P 50A 10kA

149,500 ₫ 299,000 ₫
BH-D10-163

MCB 1P 63A 10kA

161,000 ₫ 322,000 ₫
BH-D10-206

MCB 2P 6A 10kA

290,500 ₫ 581,000 ₫
BH-D10-210

MCB 2P 10A 10kA

219,000 ₫ 438,000 ₫
BH-D10-213

MCB 2P 13A 10kA

219,000 ₫ 438,000 ₫
BH-D10-216

MCB 2P 16A 10kA

219,000 ₫ 438,000 ₫
BH-D10-220

MCB 2P 20A 10kA

219,000 ₫ 438,000 ₫
BH-D10-225

MCB 2P 25A 10kA

240,000 ₫ 480,000 ₫