Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

BH-D10-106

MCB 1P 6A 10kA

247,000 VNĐ
BH-D10-110

MCB 1P 10A 10kA

182,000 VNĐ
BH-D10-113

MCB 1P 13A 10kA

182,000 VNĐ
BH-D10-116

MCB 1P 16A 10kA

182,000 VNĐ
BH-D10-120

MCB 1P 20A 10kA

182,000 VNĐ
BH-D10-125

MCB 1P 25A 10kA

205,000 VNĐ
BH-D10-132

MCB 1P 32A 10kA

205,000 VNĐ
BH-D10-140

MCB 1P 40A 10kA

247,000 VNĐ
BH-D10-150

MCB 1P 50A 10kA

299,000 VNĐ
BH-D10-163

MCB 1P 63A 10kA

322,000 VNĐ
BH-D10-206

MCB 2P 6A 10kA

581,000 VNĐ
BH-D10-210

MCB 2P 10A 10kA

438,000 VNĐ
BH-D10-213

MCB 2P 13A 10kA

438,000 VNĐ
BH-D10-216

MCB 2P 16A 10kA

438,000 VNĐ
BH-D10-220

MCB 2P 20A 10kA

438,000 VNĐ
BH-D10-225

MCB 2P 25A 10kA

480,000 VNĐ