Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

EZ9F34106

MCB 1P 6A 4.5kA

50,765 VNĐ 78,100 VNĐ
EZ9F34110

MCB 1P 10A 4.5kA

50,765 VNĐ 78,100 VNĐ
EZ9F34116

MCB 1P 16A 4.5kA

50,765 VNĐ 78,100 VNĐ
EZ9F34120

MCB 1P 20A 4.5kA

50,765 VNĐ 78,100 VNĐ
EZ9F34125

MCB 1P 25A 4.5kA

50,765 VNĐ 78,100 VNĐ
EZ9F34132

MCB 1P 32A 4.5kA

50,765 VNĐ 78,100 VNĐ
EZ9F34140

MCB 1P 40A 4.5kA

76,505 VNĐ 117,700 VNĐ
EZ9F34150

MCB 1P 50A 4.5kA

120,835 VNĐ 185,900 VNĐ
EZ9F34163

MCB 1P 63A 4.5kA

120,835 VNĐ 185,900 VNĐ
EZ9F34206

MCB 2P 6A 4.5kA

132,275 VNĐ 203,500 VNĐ
EZ9F34210

MCB 2P 10A 4.5kA

132,275 VNĐ 203,500 VNĐ
EZ9F34216

MCB 2P 16A 4.5kA

132,275 VNĐ 203,500 VNĐ
EZ9F34220

MCB 2P 20A 4.5kA

132,275 VNĐ 203,500 VNĐ
EZ9F34225

MCB 2P 25A 4.5kA

132,275 VNĐ 203,500 VNĐ
EZ9F34232

MCB 2P 32A 4.5kA

132,275 VNĐ 203,500 VNĐ
EZ9F34240

MCB 2P 40A 4.5kA

132,275 VNĐ 203,500 VNĐ