Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
EZ9F34106

MCB 1P 6A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
EZ9F34110

MCB 1P 10A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
EZ9F34116

MCB 1P 16A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
EZ9F34120

MCB 1P 20A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
EZ9F34125

MCB 1P 25A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
EZ9F34132

MCB 1P 32A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
EZ9F34140

MCB 1P 40A 4.5kA

76,505 ₫ 117,700 ₫
EZ9F34150

MCB 1P 50A 4.5kA

120,835 ₫ 185,900 ₫
EZ9F34206

MCB 2P 6A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
EZ9F34210

MCB 2P 10A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
EZ9F34216

MCB 2P 16A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
EZ9F34220

MCB 2P 20A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
EZ9F34225

MCB 2P 25A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
EZ9F34232

MCB 2P 32A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
EZ9F34240

MCB 2P 40A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
EZ9F34306

MCB 3P 6A 4.5kA

235,235 ₫ 361,900 ₫