( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

MCB Easy9

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34106

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34110

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34116

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34120

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34132

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 4.5kA

50,765 ₫ 78,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34140

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 4.5kA

76,505 ₫ 117,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34150

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 4.5kA

120,835 ₫ 185,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34206

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34210

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34216

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34220

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34232

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34240

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 4.5kA

132,275 ₫ 203,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

35%
EZ9F34306

Thiết bị đóng cắt MCB 3P 6A 4.5kA

235,235 ₫ 361,900 ₫