Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

A9K27106

MCB 1P-6A 6KA 230V

89,100 VNĐ 148,500 VNĐ
A9K27110

MCB 1P-10A 6KA 230V

89,100 VNĐ 148,500 VNĐ
A9K27116

MCB 1P-16A 6KA 230V

89,100 VNĐ 148,500 VNĐ
A9K27120

MCB 1P-20A 6KA 230V

89,100 VNĐ 148,500 VNĐ
A9K27132

MCB 1P-32A 6KA 230V

89,100 VNĐ 148,500 VNĐ
A9K24163

MCB 1P-63A 6KA 230V

135,960 VNĐ 226,600 VNĐ
A9K27210

MCB 2P-10A 6KA 230V

247,500 VNĐ 412,500 VNĐ
A9K27220

MCB 2P-20A 6KA 230V

247,500 VNĐ 412,500 VNĐ
A9K27232

MCB 2P-32A 6KA 230V

257,400 VNĐ 429,000 VNĐ
A9K24250

MCB 2P-50A 6KA 230V

376,860 VNĐ 628,100 VNĐ
A9K24316

MCB 3P-16A 6KA 400V

386,760 VNĐ 644,600 VNĐ
A9K24325

MCB 3P-25A 6KA 400V

416,460 VNĐ 694,100 VNĐ
A9K24332

MCB 3P-32A 6KA 400V

416,460 VNĐ 694,100 VNĐ
A9K24350

MCB 3P-50A 6KA 400V

586,740 VNĐ 977,900 VNĐ
A9K27125

MCB 1P-25A 6KA 230V

89,100 VNĐ 148,500 VNĐ
A9K24140

MCB 1P-40A 6KA 230V

114,180 VNĐ 190,300 VNĐ