Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

A9K27106

MCB 1P-6A 6KA 230V

83,160 VNĐ 138,600 VNĐ
A9K27110

MCB 1P-10A 6KA 230V

83,160 VNĐ 138,600 VNĐ
A9K27116

MCB 1P-16A 6KA 230V

83,160 VNĐ 138,600 VNĐ
A9K27120

MCB 1P-20A 6KA 230V

86,460 VNĐ 144,100 VNĐ
A9K27132

MCB 1P-32A 6KA 230V

95,700 VNĐ 159,500 VNĐ
A9K24163

MCB 1P-63A 6KA 230V

148,500 VNĐ 247,500 VNĐ
A9K27210

MCB 2P-10A 6KA 230V

224,400 VNĐ 374,000 VNĐ
A9K27220

MCB 2P-20A 6KA 230V

235,620 VNĐ 392,700 VNĐ
A9K27232

MCB 2P-32A 6KA 230V

257,400 VNĐ 429,000 VNĐ
A9K24250

MCB 2P-50A 6KA 230V

370,260 VNĐ 617,100 VNĐ
A9K24316

MCB 3P-16A 6KA 400V

357,720 VNĐ 596,200 VNĐ
A9K24325

MCB 3P-25A 6KA 400V

393,360 VNĐ 655,600 VNĐ
A9K24332

MCB 3P-32A 6KA 400V

415,140 VNĐ 691,900 VNĐ
A9K24350

MCB 3P-50A 6KA 400V

546,480 VNĐ 910,800 VNĐ
A9K27125

MCB 1P-25A 6KA 230V

91,080 VNĐ 151,800 VNĐ
A9K24140

MCB 1P-40A 6KA 230V

108,240 VNĐ 180,400 VNĐ