Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

A9F74106

MCB 1P-6A 6KA 230V

107,250 VNĐ 165,000 VNĐ
A9F74110

MCB 1P-10A 6KA 230V

107,250 VNĐ 165,000 VNĐ
A9F74116

MCB 1P-16A 6KA 230V

107,250 VNĐ 165,000 VNĐ
A9F74120

MCB 1P-20A 6KA 230V

108,680 VNĐ 167,200 VNĐ
A9F74132

MCB 1P-32A 6KA 230V

120,835 VNĐ 185,900 VNĐ
A9F74163

MCB 1P-63A 6KA 230V

197,340 VNĐ 303,600 VNĐ
A9F74210

MCB 2P-10A 6KA 230V

307,450 VNĐ 473,000 VNĐ
A9F74220

MCB 2P-20A 6KA 230V

318,890 VNĐ 490,600 VNĐ
A9F74232

MCB 2P-32A 6KA 230V

349,635 VNĐ 537,900 VNĐ
A9F74250

MCB 2P-50A 6KA 230V

496,210 VNĐ 763,400 VNĐ
A9F74316

MCB 3P-16A 6KA 400V

437,580 VNĐ 673,200 VNĐ
A9F74325

MCB 3P-25A 6KA 400V

482,625 VNĐ 742,500 VNĐ
A9F74332

MCB 3P-32A 6KA 400V

509,080 VNĐ 783,200 VNĐ
A9F74350

MCB 3P-50A 6KA 400V

724,295 VNĐ 1,114,300 VNĐ
A9F74125

MCB 1P-25A 6KA 230V

112,970 VNĐ 173,800 VNĐ
A9F74140

MCB 1P-40A 6KA 230V

137,280 VNĐ 211,200 VNĐ