( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

Máy cắt hạ thế ACB loại fixed

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE630-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (FIXED)

42,730,200 ₫ 71,217,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1000A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE1000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1000A 65kA (FIXED)

44,952,000 ₫ 74,920,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1250A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE1250-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1250A 65kA (FIXED)

47,976,600 ₫ 79,961,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1600A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE1600-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1600A 65kA (FIXED)

55,694,400 ₫ 92,824,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE2000-SWA-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 65kA (FIXED)

61,801,800 ₫ 103,003,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE2000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (FIXED)

67,980,600 ₫ 113,301,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2500A 85kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE2500-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2500A 85kA (FIXED)

78,541,200 ₫ 130,902,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 3200A 85kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE3200-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 3200A 85kA (FIXED)

100,521,000 ₫ 167,535,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE4000-SWA-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (FIXED)

202,542,600 ₫ 337,571,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE4000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (FIXED)

326,256,600 ₫ 543,761,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 5000A 130kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE5000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 5000A 130kA (FIXED)

358,918,800 ₫ 598,198,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 6300A 130kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE6300-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 6300A 130kA (FIXED)

391,519,200 ₫ 652,532,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE630-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (FIXED)

51,003,000 ₫ 85,005,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE1000-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65kA (FIXED)

53,720,400 ₫ 89,534,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1250A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE1250-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1250A 65kA (FIXED)

57,237,600 ₫ 95,396,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65kA (FIXED)

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

40%
AE1600-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65kA (FIXED)

66,500,400 ₫ 110,834,000 ₫