Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

AE630-SW-3P

ACB 3P 630A 65kA (FIXED)

42,730,200 VNĐ 71,217,000 VNĐ
AE1000-SW-3P

ACB 3P 1000A 65kA (FIXED)

44,952,000 VNĐ 74,920,000 VNĐ
AE1250-SW-3P

ACB 3P 1250A 65kA (FIXED)

47,976,600 VNĐ 79,961,000 VNĐ
AE1600-SW-3P

ACB 3P 1600A 65kA (FIXED)

55,694,400 VNĐ 92,824,000 VNĐ
AE2000-SWA-3P

ACB 3P 2000A 65kA (FIXED)

61,801,800 VNĐ 103,003,000 VNĐ
AE2000-SW-3P

ACB 3P 2000A 85kA (FIXED)

67,980,600 VNĐ 113,301,000 VNĐ
AE2500-SW-3P

ACB 3P 2500A 85kA (FIXED)

78,541,200 VNĐ 130,902,000 VNĐ
AE3200-SW-3P

ACB 3P 3200A 85kA (FIXED)

100,521,000 VNĐ 167,535,000 VNĐ
AE4000-SWA-3P

ACB 3P 4000A 85kA (FIXED)

202,542,600 VNĐ 337,571,000 VNĐ
AE4000-SW-3P

ACB 3P 4000A 130kA (FIXED)

326,256,600 VNĐ 543,761,000 VNĐ
AE5000-SW-3P

ACB 3P 5000A 130kA (FIXED)

358,918,800 VNĐ 598,198,000 VNĐ
AE6300-SW-3P

ACB 3P 6300A 130kA (FIXED)

391,519,200 VNĐ 652,532,000 VNĐ
AE630-SW-4P

ACB 4P 630A 65kA (FIXED)

51,003,000 VNĐ 85,005,000 VNĐ
AE1000-SW-4P

ACB 4P 1000A 65kA (FIXED)

53,720,400 VNĐ 89,534,000 VNĐ
AE1250-SW-4P

ACB 4P 1250A 65kA (FIXED)

57,237,600 VNĐ 95,396,000 VNĐ
AE1600-SW-4P

ACB 4P 1600A 65kA (FIXED)

66,500,400 VNĐ 110,834,000 VNĐ