Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

AE630-SW-3P

ACB 3P 630A 65kA (DRAWOUT)

56,806,800 VNĐ 94,678,000 VNĐ
AE1000-SW-3P

ACB 3P 1000A 65kA (DRAWOUT)

59,707,800 VNĐ 99,513,000 VNĐ
AE1250-SW-3P

ACB 3P 1250A 65kA (DRAWOUT)

62,362,200 VNĐ 103,937,000 VNĐ
AE1600-SW-3P

ACB 3P 1600A 65kA (DRAWOUT)

70,882,800 VNĐ 118,138,000 VNĐ
AE2000-SWA-3P

ACB 3P 2000A 65kA (DRAWOUT)

80,156,400 VNĐ 133,594,000 VNĐ
AE2000-SW-3P

ACB 3P 2000A 85kA (DRAWOUT)

88,172,400 VNĐ 146,954,000 VNĐ
AE2500-SW-3P

ACB 3P 2500A 85kA (DRAWOUT)

101,199,600 VNĐ 168,666,000 VNĐ
AE3200-SW-3P

ACB 3P 3200A 85kA (DRAWOUT)

128,428,800 VNĐ 214,048,000 VNĐ
AE4000-SWA-3P

ACB 3P 4000A 85kA (DRAWOUT)

304,429,200 VNĐ 507,382,000 VNĐ
AE4000-SW-3P

ACB 3P 4000A 130kA (DRAWOUT)

594,717,000 VNĐ 991,195,000 VNĐ
AE5000-SW-3P

ACB 3P 5000A 130kA (DRAWOUT)

603,654,600 VNĐ 1,006,091,000 VNĐ
AE6300-SW-3P

ACB 3P 6300A 130kA (DRAWOUT)

611,944,800 VNĐ 1,019,908,000 VNĐ
AE630-SW-4P

ACB 4P 630A 65kA (DRAWOUT)

65,696,400 VNĐ 109,494,000 VNĐ
AE1000-SW-4P

ACB 4P 1000A 65kA (DRAWOUT)

69,154,800 VNĐ 115,258,000 VNĐ
AE1250-SW-4P

ACB 4P 1250A 65kA (DRAWOUT)

73,353,600 VNĐ 122,256,000 VNĐ
AE1600-SW-4P

ACB 4P 1600A 65kA (DRAWOUT)

84,775,800 VNĐ 141,293,000 VNĐ