( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

HALUMIE

Mặt dùng cho 1 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH68010

Mặt dùng cho 1 thiết bị

11,690 ₫ 16,700 ₫
Mặt dùng cho 2 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH68020

Mặt dùng cho 2 thiết bị

11,690 ₫ 16,700 ₫
Mặt dùng cho 3 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH68030

Mặt dùng cho 3 thiết bị

11,690 ₫ 16,700 ₫
Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH680290

Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB

11,690 ₫ 16,700 ₫
Mặt dùng cho 4 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH68040

Mặt dùng cho 4 thiết bị

21,700 ₫ 31,000 ₫
Mặt dùng cho 6 thiết bị

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH68060

Mặt dùng cho 6 thiết bị

21,700 ₫ 31,000 ₫
Mặt kín đơn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH68910

Mặt kín đơn

11,690 ₫ 16,700 ₫
Mặt dùng cho HB

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH8061

Mặt dùng cho HB

11,690 ₫ 16,700 ₫
Nút nhấn chuông

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH5401-011

Nút nhấn chuông

45,500 ₫ 65,000 ₫
Công tắc đơn loại trung

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH5521

Công tắc đơn loại trung

13,300 ₫ 19,000 ₫
Công tắc đơn loại lớn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH5511

Công tắc đơn loại lớn

13,300 ₫ 19,000 ₫
Công tắc 2 chiều loại nhỏ

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH5532

Công tắc 2 chiều loại nhỏ

30,100 ₫ 43,000 ₫
Công tắc 2 chiều loại trung

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH5522

Công tắc 2 chiều loại trung

30,100 ₫ 43,000 ₫
Công tắc 2 chiều loại lớn

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH5512 / WEVH5512-7

Công tắc 2 chiều loại lớn

30,100 ₫ 43,000 ₫
Công tắc đôi loại nhỏ dùng với mặt WEV68030W

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
Công tắc D 2 tiếp điểm

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

30%
WEVH5003

Công tắc D 2 tiếp điểm

105,000 ₫ 150,000 ₫