Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

WEVH68010

Mặt dùng cho 1 thiết bị

11,690 VNĐ 16,700 VNĐ
WEVH68020

Mặt dùng cho 2 thiết bị

11,690 VNĐ 16,700 VNĐ
WEVH68030

Mặt dùng cho 3 thiết bị

11,690 VNĐ 16,700 VNĐ
WEVH680290

Mặt dùng riêng cho WEV1181/WEV1191/2P MCB

11,690 VNĐ 16,700 VNĐ
WEVH68040

Mặt dùng cho 4 thiết bị

21,700 VNĐ 31,000 VNĐ
WEVH68060

Mặt dùng cho 6 thiết bị

21,700 VNĐ 31,000 VNĐ
WEVH68910

Mặt kín đơn

11,690 VNĐ 16,700 VNĐ
WEVH8061

Mặt dùng cho HB

11,690 VNĐ 16,700 VNĐ
WEVH5401-011

Nút nhấn chuông

45,500 VNĐ 65,000 VNĐ
WEVH5521

Công tắc đơn loại trung

13,300 VNĐ 19,000 VNĐ
WEVH5511

Công tắc đơn loại lớn

13,300 VNĐ 19,000 VNĐ
WEVH5532

Công tắc 2 chiều loại nhỏ

30,100 VNĐ 43,000 VNĐ
WEVH5522

Công tắc 2 chiều loại trung

30,100 VNĐ 43,000 VNĐ
WEVH5512 / WEVH5512-7

Công tắc 2 chiều loại lớn

30,100 VNĐ 43,000 VNĐ
WEVH5003

Công tắc D 2 tiếp điểm

105,000 VNĐ 150,000 VNĐ