Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

WEVH68010

Mặt dùng cho 1 thiết bị

16,700 VNĐ
WEVH68020

Mặt dùng cho 2 thiết bị

16,700 VNĐ
WEVH68030

Mặt dùng cho 3 thiết bị

16,700 VNĐ
WEVH68040

Mặt dùng cho 4 thiết bị

31,000 VNĐ
WEVH68060

Mặt dùng cho 6 thiết bị

31,000 VNĐ
WEVH68910

Mặt kín đơn

16,700 VNĐ
WEVH8061

Mặt dùng cho HB

16,700 VNĐ
WEVH5401-011

Nút nhấn chuông

65,000 VNĐ
WEVH5521

Công tắc đơn loại trung

19,000 VNĐ
WEVH5511

Công tắc đơn loại lớn

19,000 VNĐ
WEVH5003

Công tắc D 2 tiếp điểm

150,000 VNĐ