Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
WNG5001-7W

Công tắc đơn 250VAC-16A

7,700 ₫ 11,000 ₫
WNV5002-7W

Công tắc C 250VAC-16A

23,100 ₫ 33,000 ₫
WNV1081-7W

Ổ cắm đơn có màn che 250VAC-16A

19,600 ₫ 28,000 ₫
WNV1091-7W

Ổ cắm thường 250VAC-10A

16,800 ₫ 24,000 ₫
WNG159237W

Ổ cắm đôi có dây nối đất

50,400 ₫ 72,000 ₫
WZ1201W

Ổ cắm anten TV

41,300 ₫ 59,000 ₫
WNTG15649W

Ổ cắm điện thoại 4 cực

51,800 ₫ 74,000 ₫
NRV3160W

Ổ cắm data tiêu chuẩn RJ45-CAT5

112,000 ₫ 160,000 ₫
WZV6841W

Mặt dùng cho 1 thiết bị

10,290 ₫ 14,700 ₫
WZV6842W

Mặt dùng cho 2 thiết bị

10,290 ₫ 14,700 ₫
WZV6843W

Mặt dùng cho 3 thiết bị

10,290 ₫ 14,700 ₫
WNG5021W-7

Công tắc đôi 250VAC- 10A

60,900 ₫ 87,000 ₫
WNG5003W-7

Công tắc D (2 tiếp điểm), 250VAC- 10A

74,200 ₫ 106,000 ₫
WNG5004W-7

Công tắc E, 250VAC- 10A

119,000 ₫ 170,000 ₫
WN5241W-801

Công tắc đơn có đèn báo khi ON 250VAC- 20A

247,800 ₫ 354,000 ₫
WNG5051W-751

Công tắc đơn có đèn báo khi OFF 250VAC-16A

69,300 ₫ 99,000 ₫