Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

32GRc

ELCB 2P 15A 1.5KA

245,000 VNĐ
32GRc

ELCB 2P 20A 1.5KA

245,000 VNĐ
32GRc

ELCB 2P 30A 1.5KA

245,000 VNĐ
32GRhd

RCBO 2P 15A 2.5KA

220,000 VNĐ
32GRhd

RCBO 2P 20A 2.5KA

220,000 VNĐ
32GRhd

RCBO 2P 30A 2.5KA

220,000 VNĐ
32GRhd

RCCB 2P 15A 2.5KA

220,000 VNĐ
32GRhd

RCCB 2P 20A 2.5KA

220,000 VNĐ
32GRhd

RCCB 2P 30A 2.5KA

220,000 VNĐ
EBS52Fb

RCCB 2P 40A 2.5KA

435,000 VNĐ
EBS52Fb

RCCB 2P 50A 2.5KA

435,000 VNĐ
EBE102Fb

RCCB 2P 60A 5KA

770,000 VNĐ
EBE102Fb

RCCB 2P 75A 5KA

770,000 VNĐ
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 3A 4.5KA

300,000 VNĐ
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 6A 4.5KA

300,000 VNĐ
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 10A 4.5KA

300,000 VNĐ