Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

32GRc

ELCB 2P 15A 1.5KA

201,000 VNĐ 268,000 VNĐ
32GRc

ELCB 2P 20A 1.5KA

201,000 VNĐ 268,000 VNĐ
32GRc

ELCB 2P 30A 1.5KA

201,000 VNĐ 268,000 VNĐ
32KRhd

RCBO 2P 15A 2.5KA

201,000 VNĐ 268,000 VNĐ
32KRhd

RCBO 2P 20A 2.5KA

201,000 VNĐ 268,000 VNĐ
32KRhd

RCBO 2P 30A 2.5KA

201,000 VNĐ 268,000 VNĐ
32GRhd

RCCB 2P 15A 2.5KA

182,250 VNĐ 243,000 VNĐ
32GRhd

RCCB 2P 20A 2.5KA

182,250 VNĐ 243,000 VNĐ
32GRhd

RCCB 2P 30A 2.5KA

182,250 VNĐ 243,000 VNĐ
EBS52Fb

RCCB 2P 40A 2.5KA

356,250 VNĐ 475,000 VNĐ
EBS52Fb

RCCB 2P 50A 2.5KA

356,250 VNĐ 475,000 VNĐ
EBE102Fb

RCCB 2P 60A 5KA

633,750 VNĐ 845,000 VNĐ
EBE102Fb

RCCB 2P 75A 5KA

633,750 VNĐ 845,000 VNĐ
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 3A 4.5KA

225,000 VNĐ 300,000 VNĐ
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 6A 4.5KA

225,000 VNĐ 300,000 VNĐ
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 10A 4.5KA

225,000 VNĐ 300,000 VNĐ