Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
32GRc

ELCB 2P 15A 1.5KA

201,000 ₫ 268,000 ₫
32GRc

ELCB 2P 20A 1.5KA

201,000 ₫ 268,000 ₫
32GRc

ELCB 2P 30A 1.5KA

201,000 ₫ 268,000 ₫
32KRhd

RCBO 2P 15A 2.5KA

201,000 ₫ 268,000 ₫
32KRhd

RCBO 2P 20A 2.5KA

201,000 ₫ 268,000 ₫
32KRhd

RCBO 2P 30A 2.5KA

201,000 ₫ 268,000 ₫
32GRhd

RCCB 2P 15A 2.5KA

182,250 ₫ 243,000 ₫
32GRhd

RCCB 2P 20A 2.5KA

182,250 ₫ 243,000 ₫
32GRhd

RCCB 2P 30A 2.5KA

182,250 ₫ 243,000 ₫
EBS52Fb

RCCB 2P 40A 2.5KA

356,250 ₫ 475,000 ₫
EBS52Fb

RCCB 2P 50A 2.5KA

356,250 ₫ 475,000 ₫
EBE102Fb

RCCB 2P 60A 5KA

633,750 ₫ 845,000 ₫
EBE102Fb

RCCB 2P 75A 5KA

633,750 ₫ 845,000 ₫
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 3A 4.5KA

225,000 ₫ 300,000 ₫
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 6A 4.5KA

225,000 ₫ 300,000 ₫
RKP 1P+N

RCCB 1P+N 10A 4.5KA

225,000 ₫ 300,000 ₫