( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

ELCB, RCCB chống rò điện

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 15A 1.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 20A 1.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 2P 30A 1.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 2P 15A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 2P 20A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
Thiết bị đóng cắt cầu dao RCBO 2P 30A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
Cầu dao chống rò RCCB 2P 15A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
32GRhd

Cầu dao chống rò RCCB 2P 15A 2.5KA

182,250 ₫ 243,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
32GRhd

Cầu dao chống rò RCCB 2P 20A 2.5KA

182,250 ₫ 243,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 30A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
32GRhd

Cầu dao chống rò RCCB 2P 30A 2.5KA

182,250 ₫ 243,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
EBS52Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 40A 2.5KA

356,250 ₫ 475,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 2.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
EBS52Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 50A 2.5KA

356,250 ₫ 475,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 60A 5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
EBE102Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 60A 5KA

633,750 ₫ 845,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 2P 75A 5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
EBE102Fb

Cầu dao chống rò RCCB 2P 75A 5KA

633,750 ₫ 845,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 1P+N 3A 4.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 1P+N 3A 4.5KA

225,000 ₫ 300,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 1P+N 6A 4.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 1P+N 6A 4.5KA

225,000 ₫ 300,000 ₫
Cầu dao chống rò RCCB 1P+N 10A 4.5KA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

25%
RKP 1P+N

Cầu dao chống rò RCCB 1P+N 10A 4.5KA

225,000 ₫ 300,000 ₫