( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

ELCB loại tiêu chuẩn

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 6A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV32-SW(HS)-306

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 6A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV32-SW(HS)-310

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV32-SW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV32-SW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV32-SW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV32-SW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA

1,416,000 ₫ 2,832,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 7.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-SW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 7.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-SW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 7.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-SW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 7.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-SW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 7.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-SW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 7.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-SW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 7.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-SW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 7.5kA

1,487,500 ₫ 2,975,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 30kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-SW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 30kA

5,799,000 ₫ 11,598,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 30kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-SW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 30kA

5,799,000 ₫ 11,598,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 30kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-SW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 30kA

5,799,000 ₫ 11,598,000 ₫