Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

NV32-SW(HS)-306

ELCB 3P 6A 5kA

1,416,000 VNĐ 2,832,000 VNĐ
NV32-SW(HS)-310

ELCB 3P 10A 5kA

1,416,000 VNĐ 2,832,000 VNĐ
NV32-SW(HS)-316

ELCB 3P 16A 5kA

1,416,000 VNĐ 2,832,000 VNĐ
NV32-SW(HS)-320

ELCB 3P 20A 5kA

1,416,000 VNĐ 2,832,000 VNĐ
NV32-SW(HS)-325

ELCB 3P 25A 5kA

1,416,000 VNĐ 2,832,000 VNĐ
NV32-SW(HS)-332

ELCB 3P 32A 5kA

1,416,000 VNĐ 2,832,000 VNĐ
NV63-SW(HS)-316

ELCB 3P 16A 7.5kA

1,487,500 VNĐ 2,975,000 VNĐ
NV63-SW(HS)-320

ELCB 3P 20A 7.5kA

1,487,500 VNĐ 2,975,000 VNĐ
NV63-SW(HS)-325

ELCB 3P 25A 7.5kA

1,487,500 VNĐ 2,975,000 VNĐ
NV63-SW(HS)-332

ELCB 3P 32A 7.5kA

1,487,500 VNĐ 2,975,000 VNĐ
NV63-SW(HS)-340

ELCB 3P 40A 7.5kA

1,487,500 VNĐ 2,975,000 VNĐ
NV63-SW(HS)-350

ELCB 3P 50A 7.5kA

1,487,500 VNĐ 2,975,000 VNĐ
NV63-SW(HS)-363

ELCB 3P 63A 7.5kA

1,487,500 VNĐ 2,975,000 VNĐ
NV125-SW(HS)-316

ELCB 3P 16A 30kA

5,799,000 VNĐ 11,598,000 VNĐ
NV125-SW(HS)-320

ELCB 3P 20A 30kA

5,799,000 VNĐ 11,598,000 VNĐ
NV125-SW(HS)-332

ELCB 3P 32A 30kA

5,799,000 VNĐ 11,598,000 VNĐ