( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

ELCB loại kinh tế

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV30-CS(HS)-305

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 2.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV30-CS(HS)-310

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 2.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV30-CS(HS)-315

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 2.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV30-CS(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30A 2.5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV30-CS(HS)-330

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-CW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-CW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-CW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-CW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-CW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-CW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 5kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-CW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-CW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-CW(HS)-380

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-CW(HS)-3100

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-CW(HS)-3125

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫