Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
NV30-CS(HS)-305

ELCB 3P 5A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
NV30-CS(HS)-310

ELCB 3P 10A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
NV30-CS(HS)-315

ELCB 3P 15A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
NV30-CS(HS)-320

ELCB 3P 20A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
NV30-CS(HS)-330

ELCB 3P 30A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
NV63-CW(HS)-316

ELCB 3P 16A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
NV63-CW(HS)-320

ELCB 3P 20A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
NV63-CW(HS)-325

ELCB 3P 25A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
NV63-CW(HS)-332

ELCB 3P 32A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
NV63-CW(HS)-340

ELCB 3P 40A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
NV63-CW(HS)-350

ELCB 3P 50A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
NV63-CW(HS)-363

ELCB 3P 63A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
NV125-CW(HS)-363

ELCB 3P 63A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
NV125-CW(HS)-380

ELCB 3P 80A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
NV125-CW(HS)-3100

ELCB 3P 100A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
NV125-CW(HS)-3125

ELCB 3P 125A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫