Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
NV63-HW(HS)-316

ELCB 3P 16A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
NV63-HW(HS)-320

ELCB 3P 20A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
NV63-HW(HS)-325

ELCB 3P 25A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
NV63-HW(HS)-332

ELCB 3P 32A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
NV63-HW(HS)-340

ELCB 3P 40A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
NV63-HW(HS)-350

ELCB 3P 50A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
NV63-HW(HS)-363

ELCB 3P 63A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
NV125-HW(HS)-316

ELCB 3P 16A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-HW(HS)-320

ELCB 3P 20A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-HW(HS)-332

ELCB 3P 32A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-HW(HS)-340

ELCB 3P 40A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-HW(HS)-350

ELCB 3P 50A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-HW(HS)-363

ELCB 3P 63A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-HW(HS)-380

ELCB 3P 80A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-HW(HS)-3100

ELCB 3P 100A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
NV125-RW(HS)-316

ELCB 3P 16A 125kA

7,707,500 ₫ 15,415,000 ₫