( 028) 37313963
thietbidiendgp@gmail.com

ELCB loại dòng cắt cao

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-HW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-HW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-HW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-HW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-HW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-HW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV63-HW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-380

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 50kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-HW(HS)-3100

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 125kA

028.3731.3963

Liên hệ với chúng tôi để nhận giá tốt và chính xác nhất

50%
NV125-RW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 125kA

7,707,500 ₫ 15,415,000 ₫