Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
028 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

EZ9L33120

Chống sét lan truyền 1P 20kA (Type 2)

382,690 VNĐ 546,700 VNĐ
EZ9L33145

Chống sét lan truyền 1P 45kA (Type 2)

406,560 VNĐ 580,800 VNĐ
EZ9L33620

Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2)

478,940 VNĐ 684,200 VNĐ
EZ9L33720

Chống sét lan truyền 3P+N 20kA (Type 2)

861,630 VNĐ 1,230,900 VNĐ
A9L16632

Chống sét lan truyềniPRF1 1P+N 50kA (Type 1+

7,693,070 VNĐ 10,990,100 VNĐ
A9L16633

Chống sét lan truyềniPRF1 3P 50kA (Type 1+2)

11,396,770 VNĐ 16,281,100 VNĐ
A9L16634

Chống sét lan truyềniPRF1 3P+N 50kA (Type 1+

14,246,540 VNĐ 20,352,200 VNĐ
A9L08100

Chống sét lan truyền iPRD 1P 8kA (Type 2)

1,148,840 VNĐ 1,641,200 VNĐ
A9L20100

Chống sét lan truyền iPRD 1P 20kA (Type 2)

1,231,230 VNĐ 1,758,900 VNĐ
A9L40100

Chống sét lan truyền iPRD 1P 40kA (Type 2)

1,313,620 VNĐ 1,876,600 VNĐ
A9L65101

Chống sét lan truyền iPRD 1P 65kA (Type 2)

1,617,770 VNĐ 2,311,100 VNĐ
A9L08500

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 8kA (Type 2)

1,723,260 VNĐ 2,461,800 VNĐ
A9L20500

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 20kA (Type 2)

2,052,050 VNĐ 2,931,500 VNĐ
A9L40500

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 40kA (Type 2)

2,175,250 VNĐ 3,107,500 VNĐ
A9L65501

Chống sét lan truyền iPRD 1P+N 65kA (Type 2)

2,845,920 VNĐ 4,065,600 VNĐ
A9L65601

Chống sét lan truyền iPRD 3P+N 65kA (Type 2)

5,705,700 VNĐ 8,151,000 VNĐ