Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
A9L15639

Chống sét lan truyền iPF K 3P+N 20kA (Type 2

3,765,300 ₫ 5,379,000 ₫
A9L15584

Chống sét lan truyền iPF K 1P+N 65kA (Type 2)

2,635,710 ₫ 3,765,300 ₫
A9L15683

Chống sét lan truyền iPF K 1P 65kA (Type 2)

1,355,200 ₫ 1,936,000 ₫