Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

EZ9L33120

Chống sét lan truyền 1P 20kA (Type 2)

382,690 VNĐ 546,700 VNĐ
EZ9L33145

Chống sét lan truyền 1P 45kA (Type 2)

406,560 VNĐ 580,800 VNĐ
EZ9L33620

Chống sét lan truyền 1P+N 20kA (Type 2)

478,940 VNĐ 684,200 VNĐ
EZ9L33720

Chống sét lan truyền 3P+N 20kA (Type 2)

861,630 VNĐ 1,230,900 VNĐ