Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
S56P310GY_G15

Phích cắm 3P 10A 250V IP66

430,300 ₫ 662,000 ₫
S56P313GY_G15

Phích cắm 3P 13A 250V IP66

351,065 ₫ 540,100 ₫
S56P315GY_G15

Phích cắm 3P 15A 250V IP66

537,680 ₫ 827,200 ₫
S56P315RPGY_G15

Phích cắm 3P 15A 250V IP66

501,930 ₫ 772,200 ₫
S56P320GY_G15

Phích cắm 3P 20A 250V IP66

594,165 ₫ 914,100 ₫
S56P332GY_G15

Phích cắm 3P 32A 250V IP66

623,480 ₫ 959,200 ₫
S56P420GY_G15

Phích cắm 4P 20A 500V IP66

687,115 ₫ 1,057,100 ₫
S56P432GY_G15

Phích cắm 4P 32A 500V IP66

796,510 ₫ 1,225,400 ₫
S56P450GY_G15

Phích cắm 4P 50A 500V IP66

796,510 ₫ 1,225,400 ₫
S56P520GY_G15

Phích cắm 5P 20A 500V IP66

796,510 ₫ 1,225,400 ₫
S56P532GY_G15

Phích cắm 5P 32A 500V IP66

120,120 ₫ 184,800 ₫
S56P540GY_G15

Phích cắm 5P 40A 500V IP66

120,120 ₫ 184,800 ₫
S56SO310GY

Ổ cắm có đế 3P 10A 250V IP66

37,895 ₫ 58,300 ₫
S56SO313GY

Ổ cắm có đế 3P 13A 250V IP66

418,990 ₫ 644,600 ₫
S56SO315GY

Ổ cắm có đế 3P 15A 250V IP66

638,495 ₫ 982,300 ₫
S56SO315RPGY

Ổ cắm có đế 3P 15A 250V IP66

772,200 ₫ 1,188,000 ₫