Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
AN-06D3-06H

ACB 3P 630A 65KA (loại FIXED)

45,000,000 ₫
AN-08D3-08H

ACB 3P 800A 65KA (loại FIXED)

49,000,000 ₫
AN-10D3-10H

ACB 3P 1000A 65KA (lo?i FIXED)

49,500,000 ₫
AN-13D3-13H

ACB 3P 1250A 65KA (loại FIXED)

50,000,000 ₫
AN-16D3-16H

ACB 3P 1600A 65KA (lo?i FIXED)

52,000,000 ₫
AS-20E3-20H

ACB 3P 2000A 85KA (loại FIXED)

63,000,000 ₫
AS-25E3-25H

ACB 3P 2500A 85KA (loại FIXED)

80,000,000 ₫
AS-32E3-32H

ACB 3P 3200A 85KA ( (loại FIXED)

71,000,000 ₫
AS-40E3-40H

ACB 3P 4000A 85KA (lo?i FIXED)

155,000,000 ₫
AS-50F3-50H

ACB 3P 5000A 100KA (loại FIXED)

165,000,000 ₫
AS-63G3-60H

ACB 3P 6300A 120KA (loại FIXED)

270,000,000 ₫
AN-06D3-06A

ACB 3P 600A 65KA (Draw Out)

60,000,000 ₫
AN-08D3-08A

ACB 3P 800A 65KA (Draw Out)

61,000,000 ₫
AN-10D3-10A

ACB 3P 1000A 65KA (Draw Out)

62,000,000 ₫
AN-13D3-13A

ACB 3P 1250A 65KA (Draw Out)

63,000,000 ₫
AN-16D3-16A

ACB 3P 1600A 65KA (Draw Out)

48,000,000 ₫ 64,000,000 ₫